Synowie Małego Krawca – Generał Gemini + MSW z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 14x
 • 4.364 Rekrut [-4.364]
 • 1.174 Ochotnik [-1.174]
 • 189 Konny
 • 1.840 Łucznik [-1.840]
 • 186 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 191 Puszkarz
 • 5x 7x
 • 2.844 Rekrut [-2.844]
 • 517 Ochotnik [-517]
 • 189 Konny
 • 1.640 Łucznik [-1.640]
 • 186 Kusznik
 • 190 Żołnierz
 • 335 Elitarny Żołnierz
 • 191 Puszkarz
Atakując obóz 9, wysyłamy Generała na obóz 10, Generał zostanie przechwycony przez obóz 9. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 17, wysyłamy Generała na obóz 18, Generał zostanie przechwycony przez obóz 17. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 26, wysyłamy Generała na obóz 27, Generał zostanie przechwycony przez obóz 26. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 90 Oprych, 110 Łowca 1 fala (MSW) 80 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 90 Konny, 49 Puszkarz [straty: 80R]
G1 2 180 Oprych, 20 Łowca 1 fala (GEM) 180 Rekrut, 100 Puszkarz [straty: 180R]
G1 3 120 Pies Strażniczy, 80 Oprych 1 fala (MSW) 88 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 131 Puszkarz [straty: 88R]
G1 4 130 Oprych, 70 Łowca 1 fala (GEM) 108 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 70 Konny, 101 Puszkarz [straty: 108R]
G1 5 80 Pies Strażniczy, 119 Oprych, Jednooki Bert 1 fala (GEM) 136 Rekrut, 144 Puszkarz [straty: 136R]
G2 6 50 Niedźwiedź, 40 Przywódca Watahy 1 fala (GEM) 138 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 141 Konny [straty: 138 Och]
G2 7 110 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (GEM) 146 Rekrut, 134 Puszkarz [straty: 146R, 200Ł]
G2 8 60 Niedźwiedź, 40 Lis, 30 Gigant 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (GEM) 54 Rekrut, 40 Łucznik, 186 Kusznik [straty: 240Ł, 54R]
G3 9 20 Dzik, 80 Niedźwiedź 1 fala (GEM) 139 Ochotnik, 141 Puszkarz [straty: 139 Och]
G3 10 70 Niedźwiedź, 40 Lis, 20 Gigant 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (GEM) 161 Rekrut, 119 Puszkarz [straty: 200Ł, 161R]
G4 11 40 Niedźwiedź, 70 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (MSW) 99 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Konny [straty: 99R, 200Ł]
G4 12 90 Wilk, 60 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (GEM) 90 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 189 Konny [straty: 290R]
G4 13 90 Lis, 20 Gigant, Wielki Niedźwiedź 1 fala (GEM) 125 Ochotnik, 155 Puszkarz [straty: 125 Och]
G5 14 110 Dzik, 40 Wilk 1 fala (GEM) 142 Rekrut, 138 Puszkarz [straty: 142R]
G5 15 90 Niedźwiedź, 50 Lis, Kłamliwa Koza 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (GEM) 131 Ochotnik, 149 Puszkarz [straty: 131 Och, 200R]
G5 16 70 Niedźwiedź, 40 Lis 1 fala (GEM) 125 Ochotnik, 155 Puszkarz [straty: 125 Och]
G5 17 140 Dzik 1 fala (GEM) 133 Rekrut, 147 Puszkarz [straty: 133R]
G5 18 70 Niedźwiedź, 50 Lis, 20 Gigant 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (GEM) 197 Rekrut, 83 Puszkarz [straty: 200Ł, 197R]
G6 19 120 Dzik, 70 Wilk 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (GEM) 122 Rekrut, 158 Puszkarz [straty: 200Ł, 122R]
G6 20 90 Dzik, 40 Niedźwiedź 1 fala (GEM) 146 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 133 Puszkarz [straty: 146 Och]
G6 21 90 Niedźwiedź, 50 Wilk 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (GEM) 148 Rekrut, 132 Puszkarz [straty: 200Ł, 148R]
G6 22 190 Dzik 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (GEM) 131 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 149 Puszkarz [straty: 331R]
G6 23 70 Niedźwiedź, 90 Przywódca Watahy, Wielki Gogor 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Łucznik
3 fala (GEM) 108 Ochotnik, 172 Puszkarz [straty: 400Ł, 108 Och]
G7 24 80 Niedźwiedź, 50 Wilk 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (GEM) 155 Rekrut, 125 Puszkarz [straty: 355R]
G7 25 70 Przywódca Watahy, 30 Lis 1 fala (GEM) 240 Rekrut, 40 Puszkarz [straty: 240R]
G7 26 40 Dzik, 60 Lis, 50 Gigant 1 fala (GEM) 160 Ochotnik, 120 Puszkarz [straty: 160 Och]
G7 27 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (GEM) 102 Rekrut, 178 Puszkarz [straty: 102R]
G8 28 150 Oprych, 50 Łowca 1 fala (GEM) 140 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 50 Konny, 89 Puszkarz [straty: 140R]
G8 29 20 Pies Strażniczy, 180 Oprych 1 fala (GEM) 178 Rekrut, 102 Puszkarz [straty: 178R]
G8 30 70 Pies Strażniczy, 130 Oprych 1 fala (GEM) 120 Rekrut, 160 Puszkarz [straty: 120R]
G8 31 80 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala (GEM) 113 Rekrut, 167 Puszkarz [straty: 113R]
G8 32 30 Pies Strażniczy, 180 Oprych, 40 Łowca 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (GEM) 168 Rekrut, 112 Puszkarz [straty: 169R]
G9 33 120 Pies Strażniczy, 80 Łowca 1 fala (GEM) 89 Rekrut, 191 Puszkarz [straty: 89R]
G9 34 120 Oprych, 80 Łowca 1 fala (GEM) 101 Rekrut, 80 Konny, 99 Puszkarz [straty: 101R]
G9 35 200 Oprych 1 fala (GEM) 102 Ochotnik, 178 Puszkarz [straty: 102 Och]
G9 36 80 Pies Strażniczy, 119 Oprych, Święty Pałkołaj 1 fala (GEM) 142 Rekrut, 138 Puszkarz [straty: 142R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 2, 3 i 4Obóz 7Obóz 9Obóz 15, 16 i 17Obóz 22Obóz 26Obóz 30 i 31Obóz 34 i 35

Z Ga (147 Elitarny Żołnierz + 35 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z Gb (100 Elitarny Żołnierz + 15 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, gdy Generał Ga dojdzie do miejsca oznaczonego czerwonym kółkiem
z Gc (1 Żołnierz + 87 Elitarny Żołnierz + 98 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, gdy Generał Gc dojdzie do miejsca oznaczonego czerwonym kółkiem
z W (1 fala (GEM) 136 Rekrut, 144 Puszkarz) wysyłamy Gemini na obóz 5.

z Gd (185 Elitarny Żołnierz + 15 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z G2 (1 fala (200) 200 Łucznik) oraz
z W (2 fala (GEM) 54 Rekrut, 40 Łucznik, 186 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 8.

Z Gf (161 Elitarny Żołnierz + 4 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, (Generał zostanie przechwycony przez obóz 9), zaraz po nim
z G3 (1 fala (200) 200 Łucznik) oraz
z W (2 fala (GEM) 161 Rekrut, 119 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 10.

Jeśli nie posiadamy Weterana, musimy zniszczyć obóz 15.
Z Gh (76 Żołnierz + 146 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Weterana na obóz 15, zaraz po nim
z Gi (23 Żołnierz + 110 Elitarny Żołnierz + 60 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z Gj (91 Żołnierz + 77 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 18 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 17), zaraz po nim
z G5 (1 fala (200) 200 Łucznik) oraz
z W (2 fala (GEM) 197 Rekrut, 83 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 18.

Z Gk (184 Elitarny Żołnierz + 16 Puszkarz) wysyłamy Generała na obóz 22, zaraz po nim
z G6.1 (1 fala (200) 200 Łucznik),
z G6.2 (2 fala (200) 200 Łucznik) oraz
z W (3 fala (GEM) 108 Ochotnik, 172 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 23.

Z Gm (145 Elitarny Żołnierz + 55 Konny) wysyłamy Generała na obóz 27, (Generał zostanie on przechwycony przez obóz 26), zaraz o nim
z W (1 fala (GEM) 102 Rekrut, 178 Puszkarz) wysyłamy Gemini na obóz 27.

Z Gn (135 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 30, zaraz po nim
z Go (129 Elitarny Żołnierz + 1 Konny) wysyłamy Generała na obóz 31, zaraz po nim
z G8 (1 fala (MSW) 1 Rekrut) oraz
z W (2 fala (GEM) 168 Rekrut, 112 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 32.

Z Gp (67 Elitarny Żołnierz + 133 Konny) wysyłamy Generała na obóz 34, zaraz po nim
z Gr (163 Elitarny Żołnierz + 37 Konny) wysyłamy Generała na obóz 35, zaraz po nim
z W (1 fala (GEM) 142 Rekrut, 138 Puszkarz) wysyłamy Gemini na obóz 36.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.