Synowie Małego Krawca – Generał Gemini Starszy + Młodszy + Borys + Nusala + Vargus + Anslem + MSW z Puszkarzami (umiejętności)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 4x 5x
 • 5.206 Rekrut [-5.206]
 • 195 Konny
 • 840 Łucznik [-840]
 • 193 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 198 Puszkarz
 • 4x 6x
 • 2.857 Rekrut [-2.857]
 • 195 Konny
 • 580 Łucznik [-580]
 • 193 Kusznik
 • 190 Żołnierz
 • 335 Elitarny Żołnierz
 • 214 Puszkarz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

GEM MSW BRS MGG
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Szybki Ostrzał 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1
NUS VAR ANS
Szybki Ostrzał 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ulepszony Fasunek 2/3
Mistrz Planowania 1/1
Atakując obóz 9, wysyłamy Generała na obóz 10, Generał zostanie przechwycony przez obóz 9. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 17, wysyłamy Generała na obóz 18, Generał zostanie przechwycony przez obóz 17. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 26, wysyłamy Generała na obóz 27, Generał zostanie przechwycony przez obóz 26. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 90 Oprych, 110 Łowca 1 fala (NUS) 72 Rekrut, 108 Puszkarz [straty: 72R]
G1 2 180 Oprych, 20 Łowca 1 fala (GEM) 144 Rekrut, 151 Puszkarz [straty: 144R]
G1 3 120 Pies Strażniczy, 80 Oprych 1 fala (ANS) 55 Rekrut, 110 Puszkarz [straty: 55R]
G1 4 130 Oprych, 70 Łowca 1 fala (NUS) 100 Rekrut, 80 Puszkarz [straty: 100R]
G1 5 80 Pies Strażniczy, 119 Oprych, Jednooki Bert 1 fala (VAR) 93 Rekrut, 102 Puszkarz [straty: 93R]
G2 6 50 Niedźwiedź, 40 Przywódca Watahy 1 fala (GEM) 223 Rekrut, 72 Puszkarz [straty: 223R]
G2 7 110 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (GEM) 145 Rekrut, 150 Puszkarz [straty: 145R, 200Ł]
G2 8 60 Niedźwiedź, 40 Lis, 30 Gigant 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (NUS) 58 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 121 Kusznik [straty: 59R]
G3 9 20 Dzik, 80 Niedźwiedź 1 fala (GEM) 254 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 40 Puszkarz [straty: 254R]
G3 10 70 Niedźwiedź, 40 Lis, 20 Gigant 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (GEM) 102 Rekrut, 193 Kusznik [straty: 102R]
G4 11 40 Niedźwiedź, 70 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (BRS) 195 Konny [straty: 200Ł]
G4 12 90 Wilk, 60 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (BRS) 195 Konny [straty: 200R]
G4 13 90 Lis, 20 Gigant, Wielki Niedźwiedź 1 fala (ANS) 92 Rekrut, 73 Puszkarz [straty: 92R]
G5 14 110 Dzik, 40 Wilk 1 fala (GEM) 142 Rekrut, 153 Puszkarz [straty: 142R]
G5 15 90 Niedźwiedź, 50 Lis, Kłamliwa Koza 1 fala (MSW) 235 Rekrut
2 fala (GEM) 177 Rekrut, 118 Puszkarz [straty: 412R]
G5 16 70 Niedźwiedź, 40 Lis 1 fala (GEM) 255 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 39 Puszkarz [straty: 255R]
G5 17 140 Dzik 1 fala (GEM) 132 Rekrut, 163 Puszkarz [straty: 132R]
G5 18 70 Niedźwiedź, 50 Lis, 20 Gigant 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (GEM) 108 Rekrut, 187 Kusznik [straty: 108R]
G6 19 120 Dzik, 70 Wilk 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (GEM) 98 Rekrut, 197 Puszkarz [straty: 98R]
G6 20 90 Dzik, 40 Niedźwiedź 1 fala (GEM) 200 Rekrut, 95 Puszkarz [straty: 200R]
G6 21 90 Niedźwiedź, 50 Wilk 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (GEM) 147 Rekrut, 148 Puszkarz [straty: 200Ł, 147R]
G6 22 190 Dzik 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (GEM) 129 Rekrut, 166 Puszkarz [straty: 329R]
G6 23 70 Niedźwiedź, 90 Przywódca Watahy, Wielki Gogor 1 fala (NUS) 180 Łucznik
2 fala (GEM) 97 Rekrut, 198 Puszkarz [straty: 180Ł, 97R]
G7 24 80 Niedźwiedź, 50 Wilk 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (GEM) 155 Rekrut, 140 Puszkarz [straty: 355R]
G7 25 70 Przywódca Watahy, 30 Lis 1 fala (GEM) 240 Rekrut, 55 Puszkarz [straty: 240R]
G7 26 40 Dzik, 60 Lis, 50 Gigant 1 fala (GEM) 110 Rekrut, 60 Łucznik, 1 Elitarny Żołnierz, 124 Kusznik [straty: 110R, 60Ł]
G7 27 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (VAR) 65 Rekrut, 130 Puszkarz [straty: 65R]
G8 28 150 Oprych, 50 Łowca 1 fala (GEM) 124 Rekrut, 20 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 150 Puszkarz [straty: 124R]
G8 29 20 Pies Strażniczy, 180 Oprych 1 fala (GEM) 148 Rekrut, 147 Puszkarz [straty: 148R]
G8 30 70 Pies Strażniczy, 130 Oprych 1 fala (VAR) 73 Rekrut, 122 Puszkarz [straty: 73R]
G8 31 80 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala (VAR) 70 Rekrut, 125 Puszkarz [straty: 70R]
G8 32 30 Pies Strażniczy, 180 Oprych, 40 Łowca 1 fala (ANS) 1 Rekrut
2 fala (GEM) 140 Rekrut, 155 Puszkarz [straty: 141R]
G9 33 120 Pies Strażniczy, 80 Łowca 1 fala (VAR) 21 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 173 Konny [straty: 21R]
G9 34 120 Oprych, 80 Łowca 1 fala (BRS) 100 Rekrut, 95 Puszkarz [straty: 100R]
G9 35 200 Oprych 1 fala (GEM) 170 Rekrut, 125 Puszkarz [straty: 170R]
G9 36 80 Pies Strażniczy, 119 Oprych, Święty Pałkołaj 1 fala (GEM) 130 Rekrut, 165 Puszkarz [straty: 130R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 2, 3 i 4Obóz 7Obóz 9Obóz 15, 16 i 17Obóz 22Obóz 26Obóz 30 i 31Obóz 34 i 35

Z Ga (147 Elitarny Żołnierz + 35 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z Gb (100 Elitarny Żołnierz + 15 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, gdy Generał Ga dojdzie do miejsca oznaczonego czerwonym kółkiem
z Gc (1 Żołnierz + 87 Elitarny Żołnierz + 98 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, gdy Generał Gc dojdzie do miejsca oznaczonego czerwonym kółkiem
z W (1 fala (VAR) 93 Rekrut, 102 Puszkarz) wysyłamy Vargusa na obóz 5.

z Gd (185 Elitarny Żołnierz + 15 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z G2 (1 fala (MGG) 1 Rekrut) oraz
z W (2 fala (NUS) 58 Rekrut, 1 Elite Soldier, 121 Kusznik) wysyłamy Generałow na obóz 8.

Z Gf (161 Elitarny Żołnierz + 4 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, (Generał zostanie przechwycony przez obóz 9), zaraz po nim
z G3 (1 fala (MGG) 1 Rekrut) oraz
z W (2 fala (GEM) 102 Rekrut, 193 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 10.

Jeśli nie posiadamy Weterana, musimy zniszczyć obóz 15.
Z Gh (76 Żołnierz + 146 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Weterana na obóz 15, zaraz po nim
z Gi (23 Żołnierz + 110 Elitarny Żołnierz + 60 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z Gj (91 Żołnierz + 77 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 18 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 17), zaraz po nim
z G5 (1 fala (MGG) 1 Rekrut) oraz
z W (2 fala (GEM) 108 Rekrut, 187 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 18.

Z Gk (184 Elitarny Żołnierz + 16 Puszkarz) wysyłamy Generała na obóz 22, zaraz po nim
z G6 (1 fala (NUS) 180 Łucznik) oraz
z W (2 fala (GEM) 97 Rekrut, 198 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 23.

Z Gm (145 Elitarny Żołnierz + 55 Konny) wysyłamy Generała na obóz 27, (Generał zostanie on przechwycony przez obóz 26), zaraz o nim
z W (1 fala (VAR) 65 Rekrut, 130 Puszkarz) wysyłamy Vargusa na obóz 27.

Z Gn (135 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 30, zaraz po nim
z Go (129 Elitarny Żołnierz + 1 Konny) wysyłamy Generała na obóz 31, zaraz po nim
z G8 (1 fala (ANS) 1 Rekrut) oraz
z W (2 fala (GEM) 140 Rekrut, 155 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 32.

Z Gp (67 Elitarny Żołnierz + 133 Konny) wysyłamy Generała na obóz 34, zaraz po nim
z Gr (163 Elitarny Żołnierz + 37 Konny) wysyłamy Generała na obóz 35, zaraz po nim
z W (1 fala (GEM) 130 Rekrut, 165 Puszkarz) wysyłamy Gemini na obóz 36.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.