Synowie Małego Krawca – Generał MSW z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 18x
 • 4.008 Rekrut [-4.008]
 • 1.237 Ochotnik [-1.237]
 • 149 Konny
 • 2.230 Łucznik [-2.230]
 • 200 Wyborny Łucznik [-200]
 • 140 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 135 Puszkarz
 • 5x 9x
 • 2.403 Rekrut [-2.403]
 • 807 Ochotnik [-807]
 • 170 Konny
 • 1.480 Łucznik [-1.480]
 • 200 Wyborny Łucznik [-200]
 • 135 Kusznik
 • 190 Żołnierz
 • 335 Elitarny Żołnierz
 • 144 Puszkarz
Atakując obóz 9, wysyłamy Generała na obóz 10, Generał zostanie przechwycony przez obóz 9. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 17, wysyłamy Generała na obóz 18, Generał zostanie przechwycony przez obóz 17. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 26, wysyłamy Generała na obóz 27, Generał zostanie przechwycony przez obóz 26. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 90 Oprych, 110 Łowca 1 fala (MSW) 80 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 90 Konny, 49 Puszkarz [straty: 80R]
G1 2 180 Oprych, 20 Łowca 1 fala (MSW) 102 Ochotnik, 118 Puszkarz [straty: 102 Och]
G1 3 120 Pies Strażniczy, 80 Oprych 1 fala (MSW) 87 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 132 Puszkarz [straty: 87R]
G1 4 130 Oprych, 70 Łowca 1 fala (MSW) 62 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 40 Konny, 117 Puszkarz [straty: 62 Och]
G1 5 80 Pies Strażniczy, 119 Oprych, Jednooki Bert 1 fala (MSW) 130 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 89 Puszkarz [straty: 130R]
G2 6 50 Niedźwiedź, 40 Przywódca Watahy 1 fala (MSW) 141 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 78 Puszkarz [straty: 141 Och]
G2 7 110 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (MSW) 137 Rekrut, 83 Puszkarz [straty: 137R, 200Ł]
G2 8 60 Niedźwiedź, 40 Lis, 30 Gigant 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (MSW) 80 Rekrut, 40 Łucznik, 1 Elitarny Żołnierz, 99 Kusznik [straty: 240Ł, 80R]
G3 9 20 Dzik, 80 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (MSW) 128 Rekrut, 92 Puszkarz [straty: 328R]
G3 10 70 Niedźwiedź, 40 Lis, 20 Gigant 1 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
2 fala (MSW) 45 Rekrut, 40 Łucznik, 135 Kusznik [straty: 200WŁ, 45R, 40Ł]
G4 11 40 Niedźwiedź, 70 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (MSW) 99 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Konny [straty: 99R, 200Ł]
G4 12 90 Wilk, 60 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (MSW) 93 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 126 Konny [straty: 293R]
G4 13 90 Lis, 20 Gigant, Wielki Niedźwiedź 1 fala (200) 185 Rekrut
2 fala (MSW) 84 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 135 Puszkarz [straty: 259R]
G5 14 110 Dzik, 40 Wilk 1 fala (MSW) 176 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 43 Puszkarz [straty: 176R]
G5 15 90 Niedźwiedź, 50 Lis, Kłamliwa Koza 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (MSW) 120 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 99 Puszkarz [straty: 200Ł, 120 Och]
G5 16 70 Niedźwiedź, 40 Lis 1 fala (MSW) 140 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 79 Puszkarz [straty: 140 Och]
G5 17 140 Dzik 1 fala (MSW) 166 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 53 Puszkarz [straty: 166R]
G5 18 70 Niedźwiedź, 50 Lis, 20 Gigant 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (MSW) 108 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 111 Puszkarz [straty: 108 Och, 200Ł]
G6 19 120 Dzik, 70 Wilk 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (MSW) 112 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 107 Puszkarz [straty: 200Ł, 112R]
G6 20 90 Dzik, 40 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (MSW) 119 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Puszkarz [straty: 319R]
G6 21 90 Niedźwiedź, 50 Wilk 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (MSW) 138 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 81 Puszkarz [straty: 200Ł, 138R]
G6 22 190 Dzik 1 fala (200) 100 Rekrut, 100 Łucznik
2 fala (MSW) 118 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 101 Puszkarz [straty: 218R, 100Ł]
G6 23 70 Niedźwiedź, 90 Przywódca Watahy, Wielki Gogor 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Łucznik
3 fala (MSW) 92 Ochotnik, 128 Puszkarz [straty: 400Ł, 92 Och]
G7 24 80 Niedźwiedź, 50 Wilk 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (MSW) 144 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 75 Puszkarz [straty: 344R]
G7 25 70 Przywódca Watahy, 30 Lis 1 fala (MSW) 154 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 65 Puszkarz [straty: 154 Och]
G7 26 40 Dzik, 60 Lis, 50 Gigant 1 fala (200) 190 Łucznik
2 fala (MSW) 20 Rekrut, 60 łucznik, 140 Kusznik [straty: 20R, 250Ł]
G7 27 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (MSW) 97 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 122 Puszkarz [straty: 97R]
G8 28 150 Oprych, 50 Łowca 1 fala (MSW) 154 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 10 Konny, 55 Puszkarz [straty: 154R]
G8 29 20 Pies Strażniczy, 180 Oprych 1 fala (MSW) 105 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 114 Puszkarz [straty: 105 Och]
G8 30 70 Pies Strażniczy, 130 Oprych 1 fala (MSW) 117 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 102 Puszkarz [straty: 117R]
G8 31 80 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala (MSW) 108 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 111 Puszkarz [straty: 108R]
G8 32 30 Pies Strażniczy, 180 Oprych, 40 Łowca 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (MSW) 97 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 122 Puszkarz [straty: 297R]
G9 33 120 Pies Strażniczy, 80 Łowca 1 fala (MSW) 87 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 132 Puszkarz [straty: 87R]
G9 34 120 Oprych, 80 Łowca 1 fala (MSW) 117 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 50 Konny, 52 Puszkarz [straty: 117R]
G9 35 200 Oprych 1 fala (MSW) 126 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 93 Puszkarz [straty: 126 Och]
G9 36 80 Pies Strażniczy, 119 Oprych, Święty Pałkołaj 1 fala (MSW) 87 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 132 Puszkarz [straty: 87 Och]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 2, 3 i 4Obóz 7Obóz 9Obóz 15, 16 i 17Obóz 22Obóz 26Obóz 30 i 31Obóz 34 i 35

Z Ga (147 Elitarny Żołnierz + 35 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z Gb (100 Elitarny Żołnierz + 15 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, gdy Generał Ga dojdzie do miejsca oznaczonego czerwonym kółkiem
z Gc (1 Żołnierz + 87 Elitarny Żołnierz + 98 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, gdy Generał Gc dojdzie do miejsca oznaczonego czerwonym kółkiem
z W (1 fala (MSW) 130 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 89 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 5.

z Gd (185 Elitarny Żołnierz + 15 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z G2 (1 fala (200) 200 Łucznik) oraz
z W (2 fala (MSW) 80 Rekrut, 40 Łucznik, 1 Elitarny Żołnierz, 99 Kusznik) wysyłamy Generała i Mistrza na obóz 8.

Z Gf (161 Elitarny Żołnierz + 4 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, (Generał zostanie przechwycony przez obóz 9), zaraz po nim
z G3 (1 fala (200) 200 Wyborny Łucznik) oraz
z W (2 fala (MSW) 45 Rekrut, 40 Łucznik, 135 Kusznik) wysyłamy Generała i Mistrza na obóz 10.

Jeśli nie posiadamy Weterana, musimy zniszczyć obóz 15.
Z Gh (76 Żołnierz + 146 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Weterana na obóz 15, zaraz po nim
z Gi (23 Żołnierz + 110 Elitarny Żołnierz + 60 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z Gj (91 Żołnierz + 77 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 18 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 17), zaraz po nim
z G5 (1 fala (200) 200 Łucznik) oraz
z W (2 fala (MSW) 108 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 111 Puszkarz) wysyłamy Generała i Mistrza na obóz 18.

Na obóz 22 wysyłamy Generała z 90 Rekrutami. Po przegranej walce
Z Gk (200 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 22, zaraz po nim
z G6.1 (1 fala (200) 200 Łucznik),
z G6.2 (2 fala (200) 200 Łucznik) oraz
z W (3 fala (MSW) 92 Ochotnik, 128 Puszkarz) wysyłamy Generałów i Mistrza na obóz 23.

Z Gm (145 Elitarny Żołnierz + 55 Konny) wysyłamy Generała na obóz 27, (Generał zostanie on przechwycony przez obóz 26), zaraz o nim
z W (1 fala (MSW) 97 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 122 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 27.

Z Gn (135 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 30, zaraz po nim
z Go (129 Elitarny Żołnierz + 1 Konny) wysyłamy Generała na obóz 31, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 120 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 99 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 32.

Z Gp (67 Elitarny Żołnierz + 133 Konny) wysyłamy Generała na obóz 34, zaraz po nim
z Gr (163 Elitarny Żołnierz + 37 Konny) wysyłamy Generała na obóz 35, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 87 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 132 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 36.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.