Zdradzony Mały Krawiec – Generał 250 + MSW + Nusala z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 2x 2x 15x
 • 3.096 Rekrut [-3.096]
 • 1.334 Ochotnik [-1.334]
 • 270 Konny [-20]
 • 2.107 Łucznik [-2.107]
 • 565 Wyborny Łucznik [-565]
 • 250 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 164 Puszkarz
 • 2x 2x 4x 9x
 • 2.387 Rekrut [-2.387]
 • 1.108 Ochotnik [-1.108]
 • 270 Konny [-20]
 • 1.507 Łucznik [-1.507]
 • 565 Wyborny Łucznik [-565]
 • 250 Kusznik
 • 306 Elitarny Żołnierz
 • 170 Puszkarz
Atakując obóz 4 wysyłamy Generała na obóz 6 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 4). Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 26, wysyłamy Generała na obóz 27 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 26). Po wygranej walce wycofujmy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 60 Lis, 80 Dzik 1 fala (250) 181 Rekrut, 69 Puszkarz [straty: 181R]
G1 2 60 Wilk, 90 Dzik 1 fala (250) 182 Łucznik, 68 Puszkarz [straty: 182Ł]
G1 3 110 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 144 Rekrut, 106 Puszkarz [straty: 144R, 200Ł]
G1 4 80 Wilk, 110 Dzik 1 fala (200) 160 Łucznik
2 fala (250) 138 Rekrut, 112 Puszkarz [straty: 160Ł, 138R]
G1 5 180 Dzik 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 104 Rekrut, 146 Puszkarz [straty: 200Ł, 104R]
G1 6 70 Lis, 90 Niedźwiedź, Rozwścieczony Dzik 1 fala (NUS) 165 Wyborny Łucznik
2 fala (250) 116 Ochotnik, 134 Puszkarz [straty: 165WŁ, 116 Och]
G2 7 120 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (MSW) 12 Rekrut, 208 Konny [straty: 212R]
G2 8 120 Pies Strażniczy, 80 Oprych 1 fala (250) 85 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 164 Puszkarz [straty: 85R]
G2 9 70 Łowca, 130 Oprych 1 fala (MSW) 132 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 40 Konny, 47 Puszkarz [straty: 132R]
G2 10 79 Łowca, 120 Oprych, Asasyn 1 fala (MSW) 105 Ochotnik, 115 Puszkarz [straty: 105 Och]
G3 11 70 Niedźwiedź, 30 Gigant 1 fala (250) 138 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 111 Kusznik [straty: 138 Och]
G3 12 70 Przywódca Watahy, 30 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 144 Rekrut, 106 Konny [straty: 344R]
G3 13 80 Lis, 30 Niedźwiedź 1 fala (250) 178 Rekrut, 72 Puszkarz [straty: 178R]
G3 14 50 Lis, 80 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 165 Rekrut, 85 Puszkarz [straty: 165R, 200Ł]
G3 15 60 Niedźwiedź, 40 Gigant, Wielki Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 74 Ochotnik, 176 Kusznik [straty: 200Ł, 74 Och]
G4 16 90 Pies Strażniczy, 120 Łowca 1 fala (250) 110 Rekrut, 140 Puszkarz [straty: 110R]
G4 17 200 Oprych 1 fala (250) 118 Ochotnik, 132 Puszkarz [straty: 118 Och]
G4 18 200 Pies Strażniczy 1 fala (250) 250 Rekrut [straty: 40R]
G4 19 70 Pies Strażniczy, 130 Oprych 1 fala (250) 114 Rekrut, 136 Puszkarz [straty: 114R]
G4 20 100 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala (250) 115 Rekrut, 135 Puszkarz [straty: 115R]
G4 21 40 Łotr, 180 Oprych 1 fala (250) 134 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 115 Puszkarz [straty: 134 Och]
G4 22 120 Łowca, 139 Oprych, Chciwy Karczmarz 1 fala (NUS) 165 Łucznik
2 fala (200) 200 Łucznik
3 fala (250) 108 Ochotnik, 142 Puszkarz [straty: 365Ł, 108 Och]
G5 23 100 Wilk, 50 Gigant 1 fala (250) 147 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 102 Kusznik [straty: 147R]
G5 24 100 Gigant 1 fala (250) 250 Kusznik [straty: 0]
G5 25 90 Wilk, 110 Lis 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 130 Rekrut, 120 Puszkarz [straty: 200Ł, 130R]
G5 26 120 Dzik, 60 Lis 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 98 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 151 Puszkarz [straty: 200Ł, 98 Och]
G5 27 140 Pies Strażniczy, 90 Oprych 1 fala (250) 108 Rekrut, 142 Puszkarz [straty: 108R]
G5 28 110 Łowca, 130 Oprych, Żelaznozębny 1 fala (MSW) 160 Rekrut, 20 Konny
2 fala (250) 96 Ochotnik, 154 Puszkarz [straty: 160R, 20K, 96 Och]
G6 29 230 Oprych 1 fala (250) 155 Ochotnik, 95 Puszkarz [straty: 155 Och]
G6 30 120 Łowca, 160 Oprych 1 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
2 fala (250) 53 Rekrut, 145 Konny, 1 Elitarny żołnierz, 51 Puszkarz [straty: 200WŁ, 53R]
G6 31 280 Łowca 1 fala (200) 86 Rekrut
2 fala (250) 250 Konny [straty: 86R]
G6 32 90 Łowca, 190 Oprych 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 92 Ochotnik, 80 Konny, 78 Puszkarz [straty: 200Ł, 92 Och]
G6 33 80 Pies Strażniczy, 200 Oprych, Chciwy Karczmarz 1 fala (MSW) 220 Rekrut
2 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
3 fala (200) 130 Rekrut
4 fala (250) 100 Ochotnik, 150 Puszkarz [straty: 350R, 200WŁ, 100 Och]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 5Obóz 8 i 9Obóz 14Obóz 20 i 21Obóz 27Obóz 32

Z Ga (191 Elitarny Żołnierz + 1 Kusznik + 8 Puszkarz), wysyłamy Generała na obóz 5, gdy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie,
z G1 (1 fala (NUS) 165 Wyborny Łucznik) oraz
z W (2 fala (250) 116 Ochotnik, 134 Puszkarz) wysyłamy Nusale i Weterana na obóz 6.

Łatwo o pomyłkę, uważaj!
Z Gb (105 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z Gc (115 Konny + 81 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 105 Ochotnik, 115 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 10.

Z Gd (187 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 14, zaraz po nim
z G3 (1 fala (200) 200 Łucznik) oraz
z W (2 fala (250) 74 Ochotnik, 176 Kusznik) wysyłamy Generała i Weterana na obóz 15.

Z Ge (2 Ochotnik + 15 Konny + 130 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 20, zaraz po nim
z Gf (18 Konny + 176 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 21, zaraz po nim
z G4.1 (1 fala (NUS) 165 Łucznik),
z G4.2 (2 fala (200) 200 Łucznik) oraz
z W (3 fala (250) 108 Ochotnik, 142 Puszkarz) wysyłamy Generałów i Weterana na obóz 22
Weterana wysyłamy około 10 sekund później, ponieważ z powodu błędu Generałowie zamieniają kolejność fal w obozie bandytów.

Z Gg (121 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 27, zaraz po nim
z G5 (1 fala (MSW) 160 Rekrut, 20 Konny) oraz
z W (2 fala (250) 96 Ochotnik, 154 Puszkarz) wysyłamy Generała i Weterana na obóz 28.

Z Gh (141 Elitarny Żołnierz + 39 Konny + 20 Puszkarz) wysyłamy Generła na obóz 32, zaraz po nim
z G6.1 (1 fala (MSW) 220 Rekrut),
z G6.2 (2 fala (200) 200 Wyborny Łucznik),
z G6.3 (3 fala (200) 130 Rekrut), oraz
z W (4 fala (250) 100 Ochotnik, 150 Puszkarz) wysyłamy, Generałów i Weterana na obóz 33.
Weterana wysyłamy około 15 sekund później, ponieważ z powodu błędu Generałowie zamieniają kolejność fal w obozie bandytów.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.