Zdradzony Mały Krawiec – Generał Gemini + Borys + MSW z Puszkarzami (umiejętności)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 8x 6x
 • 4.694 Rekrut [-4.694]
 • 478 Ochotnik [-478]
 • 295 Konny
 • 1.250 Łucznik [-1.250]
 • 295 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 200 Puszkarz
 • 8x 6x
 • 3.807 Rekrut [-3.807]
 • 333 Ochotnik [-333]
 • 295 Konny
 • 1.050 Łucznik [-1.050]
 • 295 Kusznik
 • 306 Elitarny Żołnierz
 • 200 Puszkarz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

GEM MSW BRS
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Szybki Ostrzał 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Atakując obóz 4 wysyłamy Generała na obóz 6 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 4). Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 26, wysyłamy Generała na obóz 27 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 26). Po wygranej walce wycofujmy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 60 Lis, 80 Dzik 1 fala (BRS) 112 Rekrut, 83 Puszkarz [straty: 112R]
G1 2 60 Wilk, 90 Dzik 1 fala (GEM) 144 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 150 Puszkarz [straty: 144R]
G1 3 110 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (GEM) 144 Rekrut, 151 Puszkarz [straty: 144R, 200Ł]
G1 4 80 Wilk, 110 Dzik 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (GEM) 135 Rekrut, 160 Puszkarz [straty: 335R]
G1 5 180 Dzik 1 fala (GEM) 194 Rekrut, 101 Puszkarz [straty: 194R]
G1 6 70 Lis, 90 Niedźwiedź, Rozwścieczony Dzik 1 fala (MSW) 235 Łucznik
2 fala (GEM) 113 Ochotnik, 182 Puszkarz [straty: 235Ł, 113 Och]
G2 7 120 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (BRS) 195 Konny [straty: 200R]
G2 8 120 Pies Strażniczy, 80 Oprych 1 fala (BRS) 78 Rekrut, 117 Puszkarz [straty: 78R]
G2 9 70 Łowca, 130 Oprych 1 fala (BRS) 105 Rekrut, 90 Puszkarz [straty: 105R]
G2 10 79 Łowca, 120 Oprych, Asasyn 1 fala (MSW) 149 Rekrut, 86 Puszkarz [straty: 149R]
G3 11 70 Niedźwiedź, 30 Gigant 1 fala (GEM) 105 Ochotnik, 190 Kusznik [straty: 105 Och]
G3 12 70 Przywódca Watahy, 30 Niedźwiedź 1 fala (MSW) 235 Rekrut
2 fala (BRS) 195 Konny [straty: 235R]
G3 13 80 Lis, 30 Niedźwiedź 1 fala (BRS) 110 Rekrut, 85 Puszkarz [straty: 110R]
G3 14 50 Lis, 80 Niedźwiedź 1 fala (GEM) 145 Ochotnik, 150 Puszkarz [straty: 145 Och]
G3 15 60 Niedźwiedź, 40 Gigant, Wielki Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (GEM) 69 Rekrut, 226 Kusznik [straty: 200Ł, 69R]
G4 16 90 Pies Strażniczy, 120 Łowca 1 fala (BRS) 195 Rekrut [straty: 82R]
G4 17 200 Oprych 1 fala (GEM) 173 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 121 Puszkarz [straty: 173R]
G4 18 200 Pies Strażniczy 1 fala (BRS) 195 Rekrut [straty: 21R]
G4 19 70 Pies Strażniczy, 130 Oprych 1 fala (BRS) 110 Rekrut, 85 Puszkarz [straty: 110R]
G4 20 100 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala (BRS) 107 Rekrut, 88 Puszkarz [straty: 107R]
G4 21 40 Łotr, 180 Oprych 1 fala (GEM) 211 Rekrut, 84 Puszkarz [straty: 211R]
G4 22 120 Łowca, 139 Oprych, Chciwy Karczmarz 1 fala (MSW) 235 Rekrut
2 fala (MSW) 180 Łucznik
3 fala (GEM) 100 Rekrut, 195 Puszkarz [straty: 335R, 180Ł]
G5 23 100 Wilk, 50 Gigant 1 fala (GEM) 96 Rekrut, 199 Kusznik [straty: 96R]
G5 24 100 Gigant 1 fala (GEM) 295 Kusznik [straty: 0]
G5 25 90 Wilk, 110 Lis 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (BRS) 115 Rekrut, 80 Puszkarz [straty: 315R]
G5 26 120 Dzik, 60 Lis 1 fala (MSW) 100 Rekrut
2 fala (GEM) 151 Rekrut, 144 Puszkarz [straty: 251R]
G5 27 140 Pies Strażniczy, 90 Oprych 1 fala (BRS) 88 Rekrut, 107 Puszkarz [straty: 88R]
G5 28 110 Łowca, 130 Oprych, Żelaznozębny 1 fala (BRS) 150 Rekrut
2 fala (GEM) 113 Rekrut, 182 Puszkarz [straty: 263R]
G6 29 230 Oprych 1 fala (GEM) 115 Ochotnik, 180 Puszkarz [straty: 115 Och]
G6 30 120 Łowca, 160 Oprych 1 fala (MSW) 235 Rekrut
2 fala (GEM) 95 Rekrut, 200 Puszkarz [straty: 300R]
G6 31 280 Łowca 1 fala (GEM) 295 Konny [straty: 0]
G6 32 90 Łowca, 190 Oprych 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (GEM) 104 Rekrut, 70 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Puszkarz [straty: 200Ł, 104R]
G6 33 80 Pies Strażniczy, 200 Oprych, Chciwy Karczmarz 1 fala (MSW) 235 Rekrut
2 fala (MSW) 235 Łucznik
3 fala (GEM) 127 Rekrut, 168 Puszkarz [straty: 363R, 235Ł]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 5Obóz 8 i 9Obóz 14Obóz 20 i 21Obóz 27Obóz 32

Z Ga (191 Elitarny Żołnierz + 1 Kusznik + 8 Puszkarz), wysyłamy Generała na obóz 5, gdy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie,
z G1 (1 fala (MSW) 235 Łucznik) oraz
z W (2 fala (GEM) 113 Ochotnik, 182 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 6.

Łatwo o pomyłkę, uważaj!
Z Gb (105 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z Gc (115 Konny + 81 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 149 Rekrut, 86 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 10.

Z Gd (187 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 14, zaraz po nim
z G3 (1 fala (200) 200 Łucznik) oraz
z W (2 fala (GEM) 69 Rekrut, 226 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 15.

Z Ge (2 Ochotnik + 15 Konny + 130 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 20, zaraz po nim
z Gf (18 Konny + 176 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 21, zaraz po nim
z G4.1 (1 fala (MSW) 235 Rekrut),
z G4.2 (2 fala (MSW) 180 Łucznik) oraz
z W (3 fala (GEM) 100 Rekrut, 195 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 22
Majora wysyłamy około 10 sekund później, ponieważ z powodu błędu Generałowie zamieniają kolejność fal w obozie bandytów.

Z Gg (121 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 27, zaraz po nim
z G5 (1 fala (BRS) 150 Rekrut) oraz
z W (2 fala (GEM) 113 Rekrut, 182 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 28.

Z Gh (141 Elitarny Żołnierz + 39 Konny + 20 Puszkarz) wysyłamy Generła na obóz 32, zaraz po nim
z G6.1 (1 fala (MSW) 235 Rekrut),
z G6.2 (2 fala (MSW) 235 Łucznik) oraz
z W (3 fala (GEM) 127 Rekrut, 168 Puszkarz) wysyłamy, Generałów na obóz 33.
Gemini wysyłamy około 15 sekund później, ponieważ z powodu błędu Generałowie zamieniają kolejność fal w obozie bandytów.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.