Zdradzony Mały Krawiec – Generał MSW z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 25x
 • 3.438 Rekrut [-3.438]
 • 1.320 Ochotnik [-1.320]
 • 540 Konny [-320]
 • 1.970 Łucznik [-1.970]
 • 790 Wyborny Łucznik [-790]
 • 220 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 180 Puszkarz
 • 5x 19x
 • 3.340 Rekrut [-3.340]
 • 1.160 Ochotnik [-1.160]
 • 540 Konny [-320]
 • 1.570 Łucznik [-1.570]
 • 790 Wyborny Łucznik [-790]
 • 220 Kusznik
 • 188 Elitarny Żołnierz
 • 180 Puszkarz
Atakując obóz 4 wysyłamy Generała na obóz 6 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 4). Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 26, wysyłamy Generała na obóz 27 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 26). Po wygranej walce wycofujmy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 60 Lis, 80 Dzik 1 fala (MSW) 105 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 114 Puszkarz [straty: 105 Och]
G1 2 60 Wilk, 90 Dzik 1 fala (MSW) 182 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 37 Puszkarz [straty: 182R]
G1 3 110 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (MSW) 137 Rekrut, 83 Puszkarz [straty: 137R, 200Ł]
G1 4 80 Wilk, 110 Dzik 1 fala (200) 160 Łucznik
2 fala (MSW) 135 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 84 Puszkarz [straty: 160Ł, 135R]
G1 5 180 Dzik 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (MSW) 100 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 119 Puszkarz [straty: 200Ł, 100R]
G1 6 70 Lis, 90 Niedźwiedź, Rozwścieczony Dzik 1 fala (200) 90 Łucznik, 110 Wyborny Łucznik
2 fala (200) 200 Łucznik
3 fala (MSW) 86 Ochotnik, 134 Puszkarz [straty: 290Ł, 110WŁ, 86 Och]
G2 7 120 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (MSW) 20 Rekrut, 200 Konny [straty: 220R]
G2 8 120 Pies Strażniczy, 80 Oprych 1 fala (MSW) 86 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 133 Puszkarz [straty: 86R]
G2 9 70 Łowca, 130 Oprych 1 fala (MSW) 129 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 35 Konny, 55 Puszkarz [straty: 129R]
G2 10 79 Łowca, 120 Oprych, Asasyn 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (MSW) 92 Rekrut, 128 Puszkarz [straty: 292R]
G3 11 70 Niedźwiedź, 30 Gigant 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (MSW) 76 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 143 Kusznik [straty: 276R]
G3 12 70 Przywódca Watahy, 30 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (MSW) 125 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 94 Konny [straty: 325R]
G3 13 80 Lis, 30 Niedźwiedź 1 fala (MSW) 84 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 135 Puszkarz [straty: 84 Och]
G3 14 50 Lis, 80 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (MSW) 92 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Puszkarz [straty: 200Ł, 92 Och]
G3 15 60 Niedźwiedź, 40 Gigant, Wielki Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (MSW) 66 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 153 Kusznik [straty: 200Ł, 66 Och]
G4 16 90 Pies Strażniczy, 120 Łowca 1 fala (MSW) 111 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 108 Puszkarz [straty: 111R]
G4 17 200 Oprych 1 fala (MSW) 127 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 92 Puszkarz [straty: 127 Och]
G4 18 200 Pies Strażniczy 1 fala (MSW) 40 Rekrut, 180 Puszkarz [straty: 40R]
G4 19 70 Pies Strażniczy, 130 Oprych 1 fala (MSW) 119 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Puszkarz [straty: 119R]
G4 20 100 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala (MSW) 115 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 104 Puszkarz [straty: 115R]
G4 21 40 Łotr, 180 Oprych 1 fala (MSW) 140 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 79 Puszkarz [straty: 140 Och]
G4 22 120 Łowca, 139 Oprych, Chciwy Karczmarz 1 fala (200) 170 Konny
2 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
3 fala (200) 120 Rekrut
4 fala (MSW) 133 Ochotnik, 87 Puszkarz [straty: 120R, 170K, 200WŁ, 133 Och]
G5 23 100 Wilk, 50 Gigant 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (MSW) 220 Kusznik [straty: 200R]
G5 24 100 Gigant 1 fala (MSW) 52 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 167 Kusznik [straty: 52R]
G5 25 90 Wilk, 110 Lis 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (MSW) 163 Rekrut, 57 Puszkarz [straty: 200Ł, 163R]
G5 26 120 Dzik, 60 Lis 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (MSW) 100 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 119 Puszkarz [straty: 200Ł, 100 Och]
G5 27 140 Pies Strażniczy, 90 Oprych 1 fala (MSW) 98 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 121 Puszkarz [straty: 98R]
G5 28 110 Łowca, 130 Oprych, Żelaznozębny 1 fala (200) 150 Konny
2 fala (MSW) 104 Ochotnik, 116 Puszkarz [straty: 150K, 104 Och]
G6 29 230 Oprych 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (MSW) 82 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 137 Puszkarz [straty: 200R, 82 Och]
G6 30 120 Łowca, 160 Oprych 1 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
2 fala (MSW) 58 Rekrut, 80 Konny, 1 Elitarny żołnierz, 81 Puszkarz [straty: 200WŁ, 58R]
G6 31 280 Łowca 1 fala (200) 80 Rekrut
2 fala (MSW) 220 Konny [straty: 80R]
G6 32 90 Łowca, 190 Oprych 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (MSW) 68 Ochotnik, 60 Konny, 92 Puszkarz [straty: 200Ł, 68 Och]
G6 33 80 Pies Strażniczy, 200 Oprych, Chciwy Karczmarz 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
3 fala (200) 120 Łucznik, 80 Wyborny Łucznik
4 fala (MSW) 133 Ochotnik, 87 Puszkarz [straty: 200R, 120Ł, 280WŁ, 133 Och]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 14Obóz 27Obóz 32

Z Gd (187 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 14, zaraz po nim
z G3 (1 fala (200) 200 Łucznik) oraz
z W (2 fala (MSW) 66 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 153 Kusznik) wysyłamy Generała i Mistrza na obóz 15.

Z Gg (121 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 27, zaraz po nim
z G5 (1 fala (200) 150 Konny) oraz
z W (2 fala (MSW) 104 Ochotnik, 116 Puszkarz) wysyłamy Generała i Mistrza na obóz 28.

Z Gh (141 Elitarny Żołnierz + 39 Konny + 20 Puszkarz) wysyłamy Generła na obóz 32, zaraz po nim
z G6.1 (1 fala (200) 200 Rekrut),
z G6.2 (2 fala (200) 200 Wyborny Łucznik),
z G6.3 (3 fala (200) 120 Łucznik, 80 Wyborny Łucznik), oraz
z W (4 fala (MSW) 133 Ochotnik + 87 Puszkarz) wysyłamy Generałów i Mistrza na obóz 33.
Mistrza wysyłamy około 15 sekund później, ponieważ z powodu błędu Generałowie zamieniają kolejność fal w obozie bandytów.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.