Atak z Zaskoczenia – Generał 270 + MSW + Anslem z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
WERSJA I WERSJA II
 • 280 Rekrut [-280]
 • 506 Ochotnik [-506]
 • 130 Konny
 • 220 Łucznik [-220]
 • 267 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 4x
 • 210 Rekrut [-210]
 • 77 Ochotnik [-77]
 • 314 Konny
 • 220 Łucznik [-220]
 • 267 Kusznik
 • 140 Żołnierz
 • 391 Elitarny Żołnierz
 • 4x
 • 210 Rekrut [-210]
 • 220 Łucznik [-220]
 • 314 Konny
 • 267 Kusznik
 • 140 Żołnierz
 • 567 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 130 Karl, 70 Walkiria 1 fala (MSW) 40 Konny, 180 Kusznik [straty: 0]
G1 2 100 Walkiria, 100 Karl 1 fala (MSW) 80 Konny, 140 Kusznik [straty: 0]
G1 3 120 Huskarl, 80 Walkiria 1 fala (ANS) 1 Rekrut
2 fala (270) 16 Rekrut, 254 Kusznik [straty: 17R]
G2 4 100 Huskarl, 100 Walkiria 1 fala (MSW) 23 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 70 Konny, 126 Kusznik [straty: 23 Och]
G2 5 140 Huskarl, 60 Walkiria 1 fala (MSW) 34 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 25 Konny, 160 Kusznik [straty: 34 Och]
G2 6 200 Huskarl 1 fala (270) 56 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 213 Kusznik [straty: 56 Och]
G2 7 100 Huskarl, 90 Berserker 1 fala (270) 95 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 174 Kusznik [straty: 95R]
G3 8 130 Huskarl, 70 Walkiria 1 fala (MSW) 30 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 35 Konny, 154 Kusznik [straty: 30 Och]
G3 9 130 Huskarl, 70 Walkiria 1 fala (MSW) 30 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 35 Konny, 154 Kusznik [straty: 30 Och]
G3 10 100 Wiking z Jomsborka, 90 Walkiria 1 fala (MSW) 48 Rekrut, 49 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 122 Kusznik [straty: 48R]
G4 11 100 Huskarl, 100 Walkiria 1 fala (MSW) 23 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 70 Konny, 126 Kusznik [straty: 23 Och]
G4 12 90 Huskarl, 110 Walkiria 1 fala (270) 70 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 69 Kusznik [straty: 70R]
G4 13 100 Huskarl, 100 Berserker 1 fala (270) 60 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 209 Kusznik [straty: 60 Och]
G4 14 120 Huskarl, 80 Berserker 1 fala (270) 57 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 212 Kusznik [straty: 57 Och]
G4 15 100 Wiking z Jomsborka, 90 Walkiria 1 fala (MSW) 48 Rekrut, 49 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 122 Kusznik [straty: 48R]
G5 16 150 Huskarl, 50 Walkiria 1 fala (MSW) 36 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 10 Konny, 173 Kusznik [straty: 36 Och]
G5 17 160 Huskarl, 40 Walkiria 1 fala (MSW) 41 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 178 Kusznik [straty: 41 Och]
G5 18 100 Huskarl, 100 Berserker 1 fala (270) 60 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 209 Kusznik [straty: 60 Och]
G5 19 130 Huskarl, 70 Berserker 1 fala (270) 56 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 213 Kusznik [straty: 56 Och]
G5 20 120 Wiking z Jomsborka, 80 Berserker 1 fala (MSW) 220 Łucznik
2 fala (270) 2 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 267 Kusznik [straty: 2R, 220Ł]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 4, 5 i 6Obóz 8 i 9Obóz 11, 12, 13 i 14Obóz 18 i 19 lubObóz 16, 17, 18 i 19

Z Ga (3 Żołnierz + 72 Elitarny Żołnierz, 125 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z Gb (125 Elitarny Żołnierz + 75 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z Gc (130 Elitarny Żołnierz + 45 Żołnierz + 25 Kusznik) wysyłamy Generała na obóz 6, czekamy 3-4 sekundy i
z W (1 fala (270) 95 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 174 Kusznik) wysyłamy Majora na obóz 7.

Z Gd (111 Elitarny Żołnierz + 89 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z Ge (111 Elitarny Żołnierz + 89 Konny) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 48 Rekrut, 49 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 122 Kusznik) wysyłamy Mistrza na obóz 10.

Z Gf (5 Żołnierz + 69 Elitarny Żołnierz + 126 Konny) wysyłamy Generała na obóz 11, zaraz po nim
z Gg (61 Elitarny Żołnierz + 139 Konny) wysyłamy Generała na obóz 12, zaraz po nim
z Gh (65 Żołnierz + 130 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z Gi (70 Żołnierz + 130 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 14, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 48 Rekrut, 49 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 122 Kusznik) wysyłamy Mistrza na obóz 15.

Z Gj (82 Żołnierz + 118 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 18, zaraz po nim
z Gk (40 Żołnierz + 160 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 19, zaraz po nim
z G5 (1 fala (MSW) 220 Łucznik) oraz
z W (2 fala (270) 2 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 267 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 20.

Z Gj (2 Żołnierz + 136 Elitarny Żołnierz + 62 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z Gk (152 Elitarny Żołnierz + 48 Konny), wysyłamy Generała na obóz 17, zaraz po nim
z Gl (82 Żołnierz + 118 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 18, zaraz po nim
z Gm (40 Żołnierz + 160 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 19, zaraz po nim
z G5 (1 fala (MSW) 220 Łucznik) oraz
z W (2 fala (270) 2 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 267 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 20.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.