Atak z Zaskoczenia – Generał 270 + Nusala z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
WERSJA I WERSJA II
 • 345 Rekrut [-345]
 • 352 Ochotnik [-352]
 • 165 Łucznik [-165]
 • 265 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 4x
 • 175 Rekrut [-175]
 • 73 Ochotnik [-73]
 • 265 Konny
 • 165 Łucznik [-165]
 • 265 Kusznik
 • 140 Żołnierz
 • 391 Elitarny Żołnierz
 • 4x
 • 175 Rekrut [-175]
 • 165 Łucznik [-165]
 • 265 Konny
 • 265 Kusznik
 • 140 Żołnierz
 • 567 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 120 Huskarl, 80 Walkiria
(+ 130 Karl, 70 Walkiria)
(+ 100 Walkiria, 100 Karl)
1 fala (NUS) 46 Rekrut, 119 Kusznik [straty: 46R]
G2 2 100 Huskarl, 100 Walkiria 1 fala (NUS) 17 Rekrut, 148 Kusznik [straty: 17R]
G2 3 140 Huskarl, 60 Walkiria 1 fala (NUS) 28 Ochotnik, 137 Kusznik [straty: 28 Och]
G2 4 200 Huskarl 1 fala (270) 56 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 213 Kusznik [straty: 56 Och]
G2 5 100 Huskarl, 90 Berserker 1 fala (270) 95 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 174 Kusznik [straty: 95R]
G3 6 130 Huskarl, 70 Walkiria 1 fala (NUS) 62 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 102 Kusznik [straty: 62R]
G3 7 130 Huskarl, 70 Walkiria 1 fala (NUS) 62 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 102 Kusznik [straty: 62R]
G3 8 100 Wiking z Jomsborka, 90 Walkiria 1 fala (NUS) 15 Rekrut, 150 Kusznik [straty: 15R]
G4 9 100 Huskarl, 100 Walkiria 1 fala (NUS) 17 Rekrut, 148 Kusznik [straty: 17R]
G4 10 90 Huskarl, 110 Walkiria 1 fala (NUS) 12 Rekrut, 153 Kusznik [straty: 12R]
G4 11 100 Huskarl, 100 Berserker 1 fala (NUS) 41 Ochotnik, 124 Kusznik [straty: 41 Och]
G4 12 120 Huskarl, 80 Berserker 1 fala (270) 57 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 212 Kusznik [straty: 57 Och]
G4 13 100 Wiking z Jomsborka, 90 Walkiria 1 fala (NUS) 15 Rekrut, 150 Kusznik [straty: 15R]
G5 14 150 Huskarl, 50 Walkiria 1 fala (NUS) 34 Ochotnik, 131 Kusznik [straty: 34 Och]
G5 15 160 Huskarl, 40 Walkiria 1 fala (NUS) 39 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 125 Kusznik [straty: 39 Och]
G5 16 100 Huskarl, 100 Berserker 1 fala (NUS) 41 Ochotnik, 124 Kusznik [straty: 41 Och]
G5 17 130 Huskarl, 70 Berserker 1 fala (270) 56 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 213 Kusznik [straty: 56 Och]
G5 18 120 Wiking z Jomsborka, 80 Berserker 1 fala (NUS) 165 Łucznik
2 fala (270) 4 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 265 Kusznik [straty: 4R, 165Ł]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 2, 3 i 4Obóz 6 i 7Obóz 9, 10, 11 i 12Obóz 16 i 17 lubObóz 14, 15, 16 i 17

Z Ga (3 Żołnierz + 72 Elitarny Żołnierz, 125 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z Gb (125 Elitarny Żołnierz + 75 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, zaraz po nim
z Gc (130 Elitarny Żołnierz + 45 Żołnierz + 25 Kusznik) wysyłamy Generała na obóz 4, czekamy 3-4 sekundy i
z W (1 fala (270) 95 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 174 Kusznik) wysyłamy Majora na obóz 5.

Z Gd (111 Elitarny Żołnierz + 89 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z Ge (111 Elitarny Żołnierz + 89 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 15 Rekrut, 150 Kusznik) wysyłamy Nusale na obóz 8.

Z Gf (5 Żołnierz + 69 Elitarny Żołnierz + 126 Konny) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim
z Gg (61 Elitarny Żołnierz + 139 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, zaraz po nim
z Gh (65 Żołnierz + 130 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 11, zaraz po nim
z Gi (70 Żołnierz + 130 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 12, zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 15 Rekrut, 150 Kusznik) wysyłamy Nusale na obóz 13.

Z Gj (82 Żołnierz + 118 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z Gk (40 Żołnierz + 160 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 17, zaraz po nim
z G5 (1 fala (NUS) 165 Łucznik) oraz
z W (2 fala (270) 4 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 265 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 18.

BLOK RYZYKOWNY
Z Gj (2 Żołnierz + 136 Elitarny Żołnierz + 62 Konny) wysyłamy Generała na obóz 14, zaraz po nim
z Gk (152 Elitarny Żołnierz + 48 Konny), wysyłamy Generała na obóz 15, zaraz po nim
z Gl (82 Żołnierz + 118 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z Gm (40 Żołnierz + 160 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 17, zaraz po nim
z G5 (1 fala (NUS) 165 Łucznik) oraz
z W (2 fala (270) 4 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 265 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 18.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.