Atak z Zaskoczenia – Generał Borys z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
WERSJA I WERSJA II
  • 7x
  • 1.284 Rekrut [-1.284]
  • 200 Łucznik [-200]
  • 831 Ochotnik [-831]
  • 40 Konny
  • 180 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 6x
  • 410 Rekrut [-410]
  • 200 Łucznik [-200]
  • 514 Ochotnik [-514]
  • 285 Konny
  • 180 Kusznik
  • 140 Żołnierz
  • 391 Elitarny Żołnierz
  • 6x
  • 410 Rekrut [-410]
  • 200 Łucznik [-200]
  • 381 Ochotnik [-381]
  • 285 Konny
  • 180 Kusznik
  • 140 Żołnierz
  • 567 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 130 Karl, 70 Walkiria 1 fala (BRS) 180 Kusznik [straty: 0]
G1 2 100 Walkiria, 100 Karl 1 fala (BRS) 10 Rekrut, 30 Konny, 140 Kusznik [straty: 10R]
G1 3 120 Huskarl, 80 Walkiria 1 fala (BRS) 33 Ochotnik, 147 Kusznik [straty: 33 Och]
G2 4 100 Huskarl, 100 Walkiria 1 fala (BRS) 28 Ochotnik, 30 Konny, 122 Kusznik [straty: 28 Och]
G2 5 140 Huskarl, 60 Walkiria 1 fala (BRS) 47 Ochotnik, 133 Kusznik [straty: 47 Och]
G2 6 200 Huskarl 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (BRS) 71 Ochotnik, 109 Kusznik [straty: 200R, 71 Och]
G2 7 100 Huskarl, 90 Berserker 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (BRS) 44 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 135 Kusznik [straty: 200R, 44 Och]
G3 8 130 Huskarl, 70 Walkiria 1 fala (BRS) 34 Ochotnik, 146 Kusznik [straty: 34 Och]
G3 9 130 Huskarl, 70 Walkiria 1 fala (BRS) 34 Ochotnik, 146 Kusznik [straty: 34 Och]
G3 10 100 Wiking z Jomsborka, 90 Walkiria 1 fala (BRS) 50 Ochotnik, 20 Konny, 110 Kusznik [straty: 50 Och]
G4 11 100 Huskarl, 100 Walkiria 1 fala (BRS) 74 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 105 Kusznik [straty: 74R]
G4 12 90 Huskarl, 110 Walkiria 1 fala (BRS) 25 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 40 Konny, 114 Kusznik [straty: 25 Och]
G4 13 100 Huskarl, 100 Berserker 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (BRS) 54 Ochotnik, 126 Kusznik [straty: 200R, 54 Och]
G4 14 120 Huskarl, 80 Berserker 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (BRS) 54 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 125 Kusznik [straty: 200R, 54 Och]
G4 15 100 Wiking z Jomsborka, 90 Walkiria 1 fala (BRS) 50 Ochotnik, 20 Konny, 110 Kusznik [straty: 50 Och]
G5 16 150 Huskarl, 50 Walkiria 1 fala (BRS) 60 Ochotnik, 120 Kusznik [straty: 60 Och]
G5 17 160 Huskarl, 40 Walkiria 1 fala (BRS) 73 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 106 Kusznik [straty: 73 Och]
G5 18 100 Huskarl, 100 Berserker 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (BRS) 54 Ochotnik, 126 Kusznik [straty: 200R, 54 Och]
G5 19 130 Huskarl, 70 Berserker 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (BRS) 62 Ochotnik, 118 Kusznik [straty: 200R, 62 Och]
G5 20 120 Wiking z Jomsborka, 80 Berserker 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (BRS) 58 Ochotnik, 122 Kusznik [straty: 200Ł, 58 Och]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 8 i 9Obóz 11, 12, 13 i 14Obóz 18 i 19 lubObóz 16, 17, 18 i 19

Z Gd (111 Elitarny Żołnierz + 89 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z Ge (111 Elitarny Żołnierz + 89 Konny) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim
z W (1 fala (BRS) 50 Ochotnik, 20 Konny, 110 Kusznik) wysyłamy Borysa na obóz 10.

Z Gf (5 Żołnierz + 69 Elitarny Żołnierz + 126 Konny) wysyłamy Generała na obóz 11, zaraz po nim
z Gg (61 Elitarny Żołnierz + 139 Konny) wysyłamy Generała na obóz 12, zaraz po nim
z Gh (65 Żołnierz + 130 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z Gi (70 Żołnierz + 130 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 14, zaraz po nim
z W (1 fala (BRS) 50 Ochotnik, 20 Konny, 110 Kusznik) wysyłamy Borysa na obóz 15.

Z Gj (82 Żołnierz + 118 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 18, zaraz po nim
z Gk (40 Żołnierz + 160 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 19, zaraz po nim
z G5 (1 fala (200) 200 Łucznik) oraz
z W (2 fala (BRS) 58 Ochotnik, 122 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 20.

Z Gj (2 Żołnierz + 136 Elitarny Żołnierz + 62 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z Gk (152 Elitarny Żołnierz + 48 Konny), wysyłamy Generała na obóz 17, zaraz po nim
z Gl (82 Żołnierz + 118 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 18, zaraz po nim
z Gm (40 Żołnierz + 160 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 19, zaraz po nim
z G5 (1 fala (200) 200 Łucznik) oraz
z W (2 fala (BRS) 58 Ochotnik, 122 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 20.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.