Atak z Zaskoczenia – Generał Borys z Kusznikami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 7x
  • 1.484 Rekrut [-1.484]
  • 856 Ochotnik [-856]
  • 40 Konny
  • 180 Kusznik
  • 1 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 130 Karl, 70 Walkiria 1 fala (BRS) 180 Kusznik [straty: 0]
G1 2 100 Walkiria, 100 Karl 1 fala (BRS) 10 Rekrut, 30 Konny, 140 Kusznik [straty: 10R]
G1 3 120 Huskarl, 80 Walkiria 1 fala (BRS) 33 Ochotnik, 147 Kusznik [straty: 33 Och]
G2 4 100 Huskarl, 100 Walkiria 1 fala (BRS) 28 Ochotnik, 30 Konny, 122 Kusznik [straty: 28 Och]
G2 5 140 Huskarl, 60 Walkiria 1 fala (BRS) 47 Ochotnik, 133 Kusznik [straty: 47 Och]
G2 6 200 Huskarl 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (BRS) 71 Ochotnik, 109 Kusznik [straty: 200R, 71 Och]
G2 7 100 Huskarl, 90 Berserker 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (BRS) 44 Ochotnik, 1 Żołnierz, 135 Kusznik [straty: 200R, 44 Och]
G3 8 130 Huskarl, 70 Walkiria 1 fala (BRS) 34 Ochotnik, 146 Kusznik [straty: 34 Och]
G3 9 130 Huskarl, 70 Walkiria 1 fala (BRS) 34 Ochotnik, 146 Kusznik [straty: 34 Och]
G3 10 100 Wiking z Jomsborka, 90 Walkiria 1 fala (BRS) 50 Ochotnik, 20 Konny, 110 Kusznik [straty: 50 Och]
G4 11 100 Huskarl, 100 Walkiria 1 fala (BRS) 74 Rekrut, 1 Żołnierz, 105 Kusznik [straty: 74R]
G4 12 90 Huskarl, 110 Walkiria 1 fala (BRS) 25 Ochotnik, 1 Żołnierz, 40 Konny, 114 Kusznik [straty: 25 Och]
G4 13 100 Huskarl, 100 Berserker 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (BRS) 54 Ochotnik, 126 Kusznik [straty: 200R, 54 Och]
G4 14 120 Huskarl, 80 Berserker 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (BRS) 54 Ochotnik, 1 Żołnierz, 125 Kusznik [straty: 200R, 54 Och]
G4 15 100 Wiking z Jomsborka, 90 Walkiria 1 fala (BRS) 50 Ochotnik, 20 Konny, 110 Kusznik [straty: 50 Och]
G5 16 150 Huskarl, 50 Walkiria 1 fala (BRS) 60 Ochotnik, 120 Kusznik [straty: 60 Och]
G5 17 160 Huskarl, 40 Walkiria 1 fala (BRS) 73 Ochotnik, 1 Żołnierz, 106 Kusznik [straty: 73 Och]
G5 18 100 Huskarl, 100 Berserker 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (BRS) 54 Ochotnik, 126 Kusznik [straty: 200R, 54 Och]
G5 19 130 Huskarl, 70 Berserker 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (BRS) 62 Ochotnik, 118 Kusznik [straty: 200R, 62 Och]
G5 20 120 Wiking z Jomsborka, 80 Berserker 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (BRS) 83 Ochotnik, 97 Kusznik [straty: 200R, 83 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.