Atak z Zaskoczenia – Generał Gemini z Elitarnymi Żołnierzami (umiejętności)




POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
WERSJA I WERSJA II
 • 929 Rekrut [-929]
 • 110 Konny
 • 238 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 4x
 • 325 Rekrut [-325]
 • 345 Konny
 • 263 Kusznik
 • 140 Żołnierz
 • 391 Elitarny Żołnierz
 • 4x
 • 198 Rekrut [-198]
 • 345 Konny
 • 263 Kusznik
 • 140 Żołnierz
 • 567 Elitarny Żołnierz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

GEM
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 130 Karl, 70 Walkiria 1 fala (GEM) 100 Konny, 195 Kusznik [straty: 0]
G1 2 100 Walkiria, 100 Karl 1 fala (GEM) 100 Konny, 195 Kusznik [straty: 0]
G1 3 120 Huskarl, 80 Walkiria 1 fala (GEM) 36 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 178 Kusznik [straty: 36R]
G2 4 100 Huskarl, 100 Walkiria 1 fala (GEM) 20 Rekrut, 100 Konny, 175 Kusznik [straty: 20R]
G2 5 140 Huskarl, 60 Walkiria 1 fala (GEM) 51 Rekrut, 60 Konny, 184 Kusznik [straty: 51R]
G2 6 200 Huskarl 1 fala (GEM) 97 Rekrut, 198 Kusznik [straty: 97R]
G2 7 100 Huskarl, 90 Berserker 1 fala (GEM) 57 Rekrut, 238 Kusznik [straty: 57R]
G3 8 130 Huskarl, 70 Walkiria 1 fala (GEM) 44 Rekrut, 70 Konny, 181 Kusznik [straty: 44R]
G3 9 130 Huskarl, 70 Walkiria 1 fala (GEM) 44 Rekrut, 70 Konny, 181 Kusznik [straty: 44R]
G3 10 100 Wiking z Jomsborka, 90 Walkiria 1 fala (GEM) 10 Rekrut, 80 Konny, 205 Kusznik [straty: 10R]
G4 11 100 Huskarl, 100 Walkiria 1 fala (GEM) 20 Rekrut, 100 Konny, 175 Kusznik [straty: 20R]
G4 12 90 Huskarl, 110 Walkiria 1 fala (GEM) 12 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Konny, 172 Kusznik [straty: 12R]
G4 13 100 Huskarl, 100 Berserker 1 fala (GEM) 72 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 222 Kusznik [straty: 72R]
G4 14 120 Huskarl, 80 Berserker 1 fala (GEM) 85 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 209 Kusznik [straty: 85R]
G4 15 100 Wiking z Jomsborka, 90 Walkiria 1 fala (GEM) 10 Rekrut, 80 Konny, 205 Kusznik [straty: 10R]
G5 16 150 Huskarl, 50 Walkiria 1 fala (GEM) 60 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 50 Konny, 184 Kusznik [straty: 60R]
G5 17 160 Huskarl, 40 Walkiria 1 fala (GEM) 67 Rekrut, 40 Konny, 188 Kusznik [straty: 67R]
G5 18 100 Huskarl, 100 Berserker 1 fala (GEM) 72 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 222 kusznik [straty: 72R]
G5 19 130 Huskarl, 70 Berserker 1 fala (GEM) 87 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 207 Kusznik [straty: 87R]
G5 20 120 Wiking z Jomsborka, 80 Berserker 1 fala (GEM) 85 Rekrut, 210 Kusznik [straty: 85R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 4, 5 i 6Obóz 8 i 9Obóz 11, 12, 13 i 14Obóz 18 i 19 lubObóz 16, 17, 18 i 19

Z Ga (3 Żołnierz + 72 Elitarny Żołnierz, 125 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z Gb (125 Elitarny Żołnierz + 75 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z Gc (130 Elitarny Żołnierz + 45 Żołnierz + 25 Kusznik) wysyłamy Generała na obóz 6, czekamy 3-4 sekundy i
z W (1 fala (GEM) 57 Rekrut, 238 Kusznik) wysyłamy Gemini na obóz 7.

Z Gd (111 Elitarny Żołnierz + 89 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z Ge (111 Elitarny Żołnierz + 89 Konny) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim
z W (1 fala (GEM) 10 Rekrut, 80 Konny, 205 Kusznik) wysyłamy Gemini na obóz 10.

Z Gf (5 Żołnierz + 69 Elitarny Żołnierz + 126 Konny) wysyłamy Generała na obóz 11, zaraz po nim
z Gg (61 Elitarny Żołnierz + 139 Konny) wysyłamy Generała na obóz 12, zaraz po nim
z Gh (65 Żołnierz + 130 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z Gi (70 Żołnierz + 130 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 14, zaraz po nim
z W (1 fala (GEM) 10 Rekrut, 80 Konny, 205 Kusznik) wysyłamy Gemini na obóz 15.

Z Gj (82 Żołnierz + 118 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 18, zaraz po nim
z Gk (40 Żołnierz + 160 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 19, zaraz po nim
z W (1 fala (GEM) 85 Rekrut, 210 Kusznik) wysyłamy Gemini na obóz 20.

Z Gj (2 Żołnierz + 136 Elitarny Żołnierz + 62 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z Gk (152 Elitarny Żołnierz + 48 Konny), wysyłamy Generała na obóz 17, zaraz po nim
z Gl (82 Żołnierz + 118 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 18, zaraz po nim
z Gm (40 Żołnierz + 160 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 19, zaraz po nim
z W (1 fala (GEM) 85 Rekrut, 210 Kusznik) wysyłamy Gemini na obóz 20.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.