Atak z Zaskoczenia – Generał MSW z Elitarnymi Żołnierzami (osiągnięcia)




POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 96 Rekrut [-96]
  • 90 Konny
  • 180 Kusznik
  • 695 Żołnierz [-695]
  • 5x
  • 96 Rekrut [-96]
  • 314 Konny
  • 180 Kusznik
  • 269 Żołnierz [-129]
  • 567 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 130 Karl, 70 Walkiria 1 fala (MSW) 40 Konny, 180 Kusznik [straty: 0]
G1 2 100 Walkiria, 100 Karl 1 fala (MSW) 80 Konny, 140 Kusznik [straty: 0]
G1 3 120 Huskarl, 80 Walkiria 1 fala (MSW) 29 Żołnierz, 50 Konny, 141 Kusznik [straty: 29Ż]
G2 4 100 Huskarl, 100 Walkiria 1 fala (MSW) 23 Żołnierz, 70 Konny, 127 Kusznik [straty: 23Ż]
G2 5 140 Huskarl, 60 Walkiria 1 fala (MSW) 34 Żołnierz, 25 Konny, 161 Kusznik [straty: 34Ż]
G2 6 200 Huskarl 1 fala (MSW) 101 Żołnierz, 119 Kusznik [straty: 101Ż]
G2 7 100 Huskarl, 90 Berserker 1 fala (MSW) 44 Żołnierz, 176 Kusznik [straty: 44Ż]
G3 8 130 Huskarl, 70 Walkiria 1 fala (MSW) 31 Żołnierz, 35 Konny, 154 Kusznik [straty: 31Ż]
G3 9 130 Huskarl, 70 Walkiria 1 fala (MSW) 31 Żołnierz, 35 Konny, 154 Kusznik [straty: 31Ż]
G3 10 100 Wiking z Jomsborka, 90 Walkiria 1 fala (MSW) 48 Rekrut, 49 Konny, 1 Żołnierz, 122 Kusznik [straty: 48R]
G4 11 100 Huskarl, 100 Walkiria 1 fala (MSW) 23 Żołnierz, 70 Konny, 127 Kusznik [straty: 23Ż]
G4 12 90 Huskarl, 110 Walkiria 1 fala (MSW) 22 Żołnierz, 90 Konny, 108 Kusznik [straty: 22Ż]
G4 13 100 Huskarl, 100 Berserker 1 fala (MSW) 49 Żołnierz, 171 Kusznik [straty: 49Ż]
G4 14 120 Huskarl, 80 Berserker 1 fala (MSW) 59 Żołnierz, 161 Kusznik [straty: 59Ż]
G4 15 100 Wiking z Jomsborka, 90 Walkiria 1 fala (MSW) 48 Rekrut, 49 Konny, 1 Żołnierz, 122 Kusznik [straty: 48R]
G5 16 150 Huskarl, 50 Walkiria 1 fala (MSW) 36 Żołnierz, 10 Konny, 174 Kusznik [straty: 36Ż]
G5 17 160 Huskarl, 40 Walkiria 1 fala (MSW) 40 Żołnierz, 180 Kusznik [straty: 40Ż]
G5 18 100 Huskarl, 100 Berserker 1 fala (MSW) 49 Żołnierz, 171 Kusznik [straty: 49Ż]
G5 19 130 Huskarl, 70 Berserker 1 fala (MSW) 68 Żołnierz, 152 Kusznik [straty: 68Ż]
G5 20 120 Wiking z Jomsborka, 80 Berserker 1 fala (MSW) 56 Żołnierz, 164 Kusznik [straty: 56Ż]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 4, 5 i 6Obóz 8 i 9Obóz 11, 12, 13 i 14Obóz 16, 17, 18 i 19

Z Ga (3 Żołnierz + 72 Elitarny Żołnierz, 125 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z Gb (125 Elitarny Żołnierz + 75 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z Gc (196 Elitarny Żołnierz + 4 Kusznik) wysyłamy Generała na obóz 6, czekamy 3-4 sekundy i
z W (1 fala (MSW) 44 Żołnierz, 176 Kusznik) wysyłamy Mistrza na obóz 7.

Z Gd (111 Elitarny Żołnierz + 89 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z Ge (111 Elitarny Żołnierz + 89 Konny) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 48 Rekrut, 49 Konny, 1 Żołnierz, 122 Kusznik) wysyłamy Mistrza na obóz 10.

Z Gf (5 Żołnierz + 69 Elitarny Żołnierz + 126 Konny) wysyłamy Generała na obóz 11, zaraz po nim
z Gg (61 Elitarny Żołnierz + 139 Konny) wysyłamy Generała na obóz 12, zaraz po nim
z Gh (65 Żołnierz + 130 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z Gi (70 Żołnierz + 130 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 14, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 48 Rekrut, 49 Konny, 1 Żołnierz, 122 Kusznik) wysyłamy Mistrza na obóz 15.

Z Gj (2 Żołnierz + 136 Elitarny Żołnierz + 62 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z Gk (152 Elitarny Żołnierz + 48 Konny), wysyłamy Generała na obóz 17, zaraz po nim
z Gl (82 Żołnierz + 118 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 18, zaraz po nim
z Gm (40 Żołnierz + 160 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 19, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 56 Żołnierz, 164 Kusznik) wysyłamy Mistrza na obóz 20.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.