Dzieci Sawanny – Generał 250 z Kusznikami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 4x
 • 2.243 Rekrut [-2.243]
 • 293 Ochotnik [-293]
 • 330 Konny [-220]
 • 126 Kusznik
 • 182 Żołnierz
 • 3x 5x
 • 1.341 Rekrut [-1.341]
 • 231 Ochotnik [-231]
 • 675 Konny [-220]
 • 126 Kusznik
 • 366 Żołnierz
W wersji bez bloków nie musimy atakować obozu 19. Atakujemy po kolei: 18, 20, 21 oraz 22.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Łotr, 80 Miotacz Kamieni 1 fala (250) 67 Rekrut, 1 Żołnierz, 182 Konny [straty: 67R]
G1 2 80 Łowca, 80 Pies Strażniczy 1 fala (250) 82 Rekrut, 168 Żołnierz [straty: 82R]
G1 3 2 śmierdziel, 100 Łotr, 80 Łowca 1 fala (250) 95 Rekrut, 1 Żołnierz, 110 Konny, 44 Kusznik [straty: 95R]
G1 4 100 Łotrzyk, 80 Łowca 1 fala (250) 44 Rekrut, 1 Żołnierz, 205 Konny [straty: 44R]
G1 5 Jednooki Bert, 80 Miotacz Kamieni, 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy 1 fala (250) 144 Rekrut, 106 Żołnierz [straty: 144R]
G1 6 80 Łotr, 80 Łowca 1 fala (250) 68 Rekrut, 1 Żołnierz, 181 Konny [straty: 68R]
G1 7 100 Łotrzyk, 100 Pies Strażniczy 1 fala (250) 72 Rekrut, 178 Żołnierz [straty: 72R]
G1 8 50 Łotr, 60 Łowca, 100 Pies Strażniczy 1 fala (250) 145 Rekrut, 105 Żołnierz [straty: 145R]
G1 9 100 Łotr, 40 Łowca, 80 Pies Strażniczy 1 fala (250) 170 Rekrut, 80 Żołnierz [straty: 170R]
G1 10 Żelaznozębny, 50 Oprych, 80 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (200) 50 Konny
2 fala (250) 52 Ochotnik, 1 Żołnierz, 110 Konny, 87 Kusznik [straty: 52 Och, 50K]
G2 11 50 Oprych, 80 Miotacz Kamieni 1 fala (250) 40 Rekrut, 1 Żołnierz, 209 Konny [straty: 40R]
G2 12 Żelaznozębny, 60 Łowca, 60 Oprych, 60 Pies Strażniczy 1 fala (200) 60 Konny
2 fala (250) 62 Ochotnik, 1 Żołnierz, 85 Konny, 102 Kusznik [straty: 62 Och, 60K]
G2 13 50 Oprych, 100 Pies Strażniczy 1 fala (250) 68 Rekrut, 182 Żołnierz [straty: 68R]
G2 14 50 Oprych, 80 Łowca 1 fala (250) 42 Rekrut, 1 Żołnierz, 110 Konny, 97 Kusznik [straty: 42R]
G2 15 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Łowca 1 fala (250) 53 Rekrut, 1 Żołnierz, 70 Konny, 126 Kusznik [straty: 53R]
G2 16 55 Łowca, 55 Oprych, 55 Pies Strażniczy 1 fala (250) 135 Rekrut, 115 Żołnierz [straty: 135R]
G2 17 2 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Pies Strażniczy 1 fala (250) 114 Rekrut, 136 Żołnierz [straty: 114R]
G3 18 150 Oprych 1 fala (250) 132 Rekrut, 1 Żołnierz, 117 Kusznik [straty: 132R]
G3 19 150 Oprych 1 fala (250) 132 Rekrut, 1 Żołnierz, 117 Kusznik [straty: 132R]
G3 20 100 Oprych, 100 Łowca 1 fala (250) 62 Ochotnik, 1 Żołnierz, 125 Konny, 62 Kusznik [straty: 62 Och]
G3 21 100 Oprych, 100 Pies Strażniczy 1 fala (250) 152 Rekrut, 98 Żołnierz [straty: 152R]
G3 22 Chuck, 70 Oprych, 60 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (200) 50 Konny
2 fala (250) 55 Ochotnik, 1 Żołnierz, 80 Konny, 114 Kusznik [straty: 55 Och, 50K]
G4 23 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Łowca 1 fala (250) 53 Rekrut, 1 Żołnierz, 70 Konny, 126 Kusznik [straty: 53R]
G4 24 2 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Pies Strażniczy 1 fala (250) 114 Rekrut, 136 Żołnierz [straty: 114R]
G4 25 50 Oprych, 80 Łowca 1 fala (250) 42 Rekrut, 1 Żołnierz, 110 Konny, 97 Kusznik [straty: 42R]
G4 26 Żelaznozębny, 60 Oprych, 60 Łowca, 60 Pies Strażniczy 1 fala (200) 60 Konny
2 fala (250) 62 Ochotnik, 1 Żołnierz, 85 Konny, 102 Kusznik [straty: 62 Och, 60K]
G5 27 2 Śmierdziel, 100 Łotr, 80 Łowca 1 fala (250) 97 Rekrut, 1 Żołnierz, 110 Konny, 42 Kusznik [straty: 97R]
G5 28 Jednooki Bert, 80 Miotacz Kamieni, 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy 1 fala (250) 145 Rekrut, 105 Żołnierz [straty: 145R]
G5 29 80 Łowca, 80 Pies Strażniczy 1 fala (250) 82 Rekrut, 168 Żołnierz [straty: 82R]
G5 30 Jednooki Bert, Śmierdziel, 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy 1 fala (250) 87 Rekrut, 163 Żołnierz [straty: 87R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 4Obóz 8 i 9Obóz 16Obóz 18, 19, 20 i 21Obóz 25Obóz 29

Z Ga (26 Żołnierz + 131 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 144 Rekrut, 106 Żołnierz) wysyłamy Weterana na obóz 5.

Z Gd (18 Żołnierz + 182 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z Ge (117 Żołnierz + 80 Konny) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim
z G1 (1 fala (200) 50 Konny) oraz
z W (2 fala (250) 52 Ochotnik, 1 Żołnierz, 110 Konny, 88 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 10.

Z Gf (16 Żołnierz + 175 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, gdy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie czerwonym kółkiem
z W (1 fala (250) 114 Rekrut, 136 Żołnierz) wysyłamy Weterana na obóz 17.

Z Gg (110 Żołnierz + 90 Konny) wysyłamy Generała na obóz 18, zaraz po nim
z Gh (110 Żołnierz + 90 Konny) wysyłamy Generała na obóz 19, zaraz po nim
z Gi (52 Żołnierz + 148 Konny) wysyłamy Generała na obóz 20, zaraz po nim
z Gj (93 Żołnierz + 107 Konny) wysyłamy Generała na obóz 21, zaraz po nim
z G3 (1 fala (200) 50 Konny) oraz
z W (2 fala (250) 55 Ochotnik, 1 Żołnierz, 80 Konny, 114 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 22.

Z Gk (164 Konny) wysyłamy Generała na obóz 25, zaraz po nim
z G4 (1 fala (200) 60 Konny) oraz
z W (2 fala (250) 62 Ochotnik, 1 Żołnierz, 85 Konny, 102 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 26.

BLOK RYZYKOWNY
Z Gl (95 Żołnierz + 1 Konny) wysyłamy Generała na obóz 29, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 87 Rekrut, 163 Żołnierz) wysyłamy Weterana na obóz 30.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.