Dzieci Sawanny – Generał 250 z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 4x
 • 2.214 Rekrut [-2.214]
 • 258 Ochotnik [-258]
 • 330 Konny [-220]
 • 114 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 188 Puszkarz
 • 3x 5x
 • 1.301 Rekrut [-1.301]
 • 201 Ochotnik [-201]
 • 709 Konny [-220]
 • 114 Kusznik
 • 314 Elitarny Żołnierz
 • 188 Puszkarz
W wersji bez bloków nie musimy atakować obozu 19. Atakujemy po kolei: 18, 20, 21 oraz 22.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Łotr, 80 Miotacz Kamieni 1 fala (250) 67 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 182 Konny [straty: 67R]
G1 2 80 Łowca, 80 Pies Strażniczy 1 fala (250) 79 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 170 Puszkarz [straty: 79R]
G1 3 2 śmierdziel, 100 Łotr, 80 Łowca 1 fala (250) 89 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Konny, 50 Puszkarz [straty: 89R]
G1 4 100 Łotrzyk, 80 Łowca 1 fala (250) 44 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 205 Konny [straty: 44R]
G1 5 Jednooki Bert, 80 Miotacz Kamieni, 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy 1 fala (250) 144 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 105 Puszkarz [straty: 144R]
G1 6 80 Łotr, 80 Łowca 1 fala (250) 68 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 181 Konny [straty: 68R]
G1 7 100 Łotrzyk, 100 Pies Strażniczy 1 fala (250) 69 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 180 Puszkarz [straty: 69R]
G1 8 50 Łotr, 60 Łowca, 100 Pies Strażniczy 1 fala (250) 146 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 103 Puszkarz [straty: 146R]
G1 9 100 Łotr, 40 Łowca, 80 Pies Strażniczy 1 fala (250) 162 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 87 Puszkarz [straty: 162R]
G1 10 Żelaznozębny, 50 Oprych, 80 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (200) 50 Konny
2 fala (250) 48 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Konny, 91 Puszkarz [straty: 48 Och, 50K]
G2 11 50 Oprych, 80 Miotacz Kamieni 1 fala (250) 40 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 209 Konny [straty: 40R]
G2 12 Żelaznozębny, 60 Łowca, 60 Oprych, 60 Pies Strażniczy 1 fala (200) 60 Konny
2 fala (250) 49 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 85 Konny, 115 Puszkarz [straty: 49 Och, 60K]
G2 13 50 Oprych, 100 Pies Strażniczy 1 fala (250) 62 Rekrut, 188 Puszkarz [straty: 62R]
G2 14 50 Oprych, 80 Łowca 1 fala (250) 42 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Konny, 97 Puszkarz [straty: 42R]
G2 15 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Łowca 1 fala (250) 68 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 70 Konny, 111 Puszkarz [straty: 68R]
G2 16 55 Łowca, 55 Oprych, 55 Pies Strażniczy 1 fala (250) 99 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 150 Puszkarz [straty: 99R]
G2 17 2 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Pies Strażniczy 1 fala (250) 91 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 158 Puszkarz [straty: 91R]
G3 18 150 Oprych 1 fala (250) 120 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 129 Puszkarz [straty: 120R]
G3 19 150 Oprych 1 fala (250) 120 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 129 Puszkarz [straty: 120R]
G3 20 100 Oprych, 100 Łowca 1 fala (250) 57 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 125 Konny, 67 Puszkarz [straty: 57 Och]
G3 21 100 Oprych, 100 Pies Strażniczy 1 fala (250) 99 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 150 Puszkarz [straty: 99R]
G3 22 Chuck, 70 Oprych, 60 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (200) 50 Konny
2 fala (250) 55 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 114 Kusznik [straty: 55 Och, 50K]
G4 23 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Łowca 1 fala (250) 68 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 70 Konny, 111 Puszkarz [straty: 68R]
G4 24 2 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Pies Strażniczy 1 fala (250) 91 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 158 Puszkarz [straty: 91R]
G4 25 50 Oprych, 80 Łowca 1 fala (250) 42 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Konny, 97 Puszkarz [straty: 42R]
G4 26 Żelaznozębny, 60 Oprych, 60 Łowca, 60 Pies Strażniczy 1 fala (200) 60 Konny
2 fala (250) 49 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 85 Konny, 115 Puszkarz [straty: 49 Och, 60K]
G5 27 2 Śmierdziel, 100 Łotr, 80 Łowca 1 fala (250) 90 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Konny, 49 Puszkarz [straty: 90R]
G5 28 Jednooki Bert, 80 Miotacz Kamieni, 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy 1 fala (250) 144 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 105 Puszkarz [straty: 144R]
G5 29 80 Łowca, 80 Pies Strażniczy 1 fala (250) 81 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 168 Puszkarz [straty: 81R]
G5 30 Jednooki Bert, Śmierdziel, 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy 1 fala (250) 89 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 160 Puszkarz [straty: 89R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 4Obóz 8 i 9Obóz 16Obóz 18, 19, 20 i 21Obóz 25Obóz 29

Z Ga (19 Elitarny Żołnierz + 131 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 144 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 105 Puszkarz) wysyłamy Weterana na obóz 5.

Z Gd (14 Elitarny Żołnierz + 186 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z Ge (106 Elitarny Żołnierz + 80 Konny) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim
z G1 (1 fala (200) 50 Konny) oraz
z W (2 fala (250) 48 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Konny, 91 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 10.

Z Gf (14 Elitarny Żołnierz + 175 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, gdy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie czerwonym kółkiem
z W (1 fala (250) 91 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 158 Puszkarz) wysyłamy Weterana na obóz 17.

Z Gg (93 Elitarny Żołnierz + 103 Konny) wysyłamy Generała na obóz 18, zaraz po nim
z Gh (93 Elitarny Żołnierz + 103 Konny) wysyłamy Generała na obóz 19, zaraz po nim
z Gi (45 Elitarny Żołnierz + 149 Konny) wysyłamy Generała na obóz 20, zaraz po nim
z Gj (82 Elitarny Żołnierz + 114 Konny) wysyłamy Generała na obóz 21, zaraz po nim
z G3 (1 fala (200) 50 Konny) oraz
z W (2 fala (250) 55 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 114 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 22.

Z Gk (164 Konny) wysyłamy Generała na obóz 25, zaraz po nim
z G4 (1 fala (200) 60 Konny) oraz
z W (2 fala (250) 49 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 85 Konny, 115 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 26.

Z Gl (85 Elitarny Żołnierz + 1 Konny) wysyłamy Generała na obóz 29, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 89 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 161 Puszkarz) wysyłamy Weterana na obóz 30.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.