Dzieci Sawanny – Generał 270 + MSW + Nusala + Vargus + Anslem z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 3x
 • 1.554 Rekrut [-1.554]
 • 183 Konny
 • 158 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 138 Puszkarz
 • 3x 4x
 • 1.010 Rekrut [-1.010]
 • 529 Konny
 • 158 Kusznik
 • 314 Elitarny Żołnierz
 • 173 Puszkarz
W wersji bez bloków nie musimy atakować obozu 19. Atakujemy po kolei: 18, 20, 21 oraz 22.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Łotr, 80 Miotacz Kamieni 1 fala (VAR) 37 Rekrut, 143 Konny [straty: 37R]
G1 2 80 Łowca, 80 Pies Strażniczy 1 fala (VAR) 17 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 162 Konny [straty: 17R]
G1 3 2 śmierdziel, 100 Łotr, 80 Łowca 1 fala (270) 85 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Konny, 74 Puszkarz [straty: 85R]
G1 4 100 Łotrzyk, 80 Łowca 1 fala (MSW) 36 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 183 Konny [straty: 36R]
G1 5 Jednooki Bert, 80 Miotacz Kamieni, 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy 1 fala (NUS) 65 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 99 Puszkarz [straty: 65R]
G1 6 80 Łotr, 80 Łowca 1 fala (VAR) 36 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 143 Konny [straty: 36R]
G1 7 100 Łotrzyk, 100 Pies Strażniczy 1 fala (ANS) 45 Rekrut, 105 Puszkarz [straty: 45R]
G1 8 50 Łotr, 60 Łowca, 100 Pies Strażniczy 1 fala (NUS) 67 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 97 Puszkarz [straty: 67R]
G1 9 100 Łotr, 40 Łowca, 80 Pies Strażniczy 1 fala (ANS) 81 Rekrut, 69 Puszkarz [straty: 81R]
G1 10 Żelaznozębny, 50 Oprych, 80 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (NUS) 105 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 59 Puszkarz [straty: 105R]
G2 11 50 Oprych, 80 Miotacz Kamieni 1 fala (VAR) 21 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 158 Konny [straty: 21R]
G2 12 Żelaznozębny, 60 Łowca, 60 Oprych, 60 Pies Strażniczy 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (270) 66 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 65 Konny, 138 Puszkarz [straty: 67R]
G2 13 50 Oprych, 100 Pies Strażniczy 1 fala (ANS) 37 Rekrut, 113 Puszkarz [straty: 37R]
G2 14 50 Oprych, 80 Łowca 1 fala (VAR) 21 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 158 Konny [straty: 21R]
G2 15 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Łowca 1 fala (NUS) 48 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 116 Kusznik [straty: 48R]
G2 16 55 Łowca, 55 Oprych, 55 Pies Strażniczy 1 fala (VAR) 41 Rekrut, 139 Konny [straty: 41R]
G2 17 2 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Pies Strażniczy 1 fala (ANS) 68 Rekrut, 82 Puszkarz [straty: 68R]
G3 18 150 Oprych 1 fala (VAR) 80 Rekrut, 100 Puszkarz [straty: 80R]
G3 19 150 Oprych 1 fala (VAR) 80 Rekrut, 100 Puszkarz [straty: 80R]
G3 20 100 Oprych, 100 Łowca 1 fala (NUS) 80 Rekrut, 85 Puszkarz [straty: 80R]
G3 21 100 Oprych, 100 Pies Strażniczy 1 fala (VAR) 67 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 112 Puszkarz [straty: 67R]
G3 22 Chuck, 70 Oprych, 60 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (270) 82 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 60 Konny, 127 Kusznik [straty: 83R]
G4 23 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Łowca 1 fala (VAR) 47 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 70 Konny, 62 Puszkarz [straty: 47R]
G4 24 2 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Pies Strażniczy 1 fala (ANS) 68 Rekrut, 82 Puszkarz [straty: 68R]
G4 25 50 Oprych, 80 Łowca 1 fala (VAR) 21 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 158 Konny [straty: 21R]
G4 26 Żelaznozębny, 60 Oprych, 60 Łowca, 60 Pies Strażniczy 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (270) 66 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 65 Konny, 138 Puszkarz [straty: 67R]
G5 27 2 Śmierdziel, 100 Łotr, 80 Łowca 1 fala (VAR) 73 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 106 Konny [straty: 73R]
G5 28 Jednooki Bert, 80 Miotacz Kamieni, 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy 1 fala (NUS) 1 Rekrut
2 fala (VAR) 21 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 158 Kusznik [straty: 22R]
G5 29 80 Łowca, 80 Pies Strażniczy 1 fala (VAR) 17 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 162 Konny [straty: 17R]
G5 30 Jednooki Bert, Śmierdziel, 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy 1 fala (ANS) 52 Rekrut, 98 Puszkarz [straty: 52R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 1, 2 i 4Obóz 8 i 9Obóz 16Obóz 18, 19, 20 i 21Obóz 25Obóz 29

Z Ga (3 Elitarny Żołnierz + 195 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z Gb (50 Elitarny Żołnierz + 80 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W1 (1 fala (270) 85 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Konny, 74 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 3, zaraz po nim
z Gc (19 Elitarny Żołnierz + 131 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W2 (1 fala (NUS) 65 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 99 Puszkarz) wysyłamy Nusale na obóz 5.

Z Gd (14 Elitarny Żołnierz + 186 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z Ge (106 Elitarny Żołnierz + 80 Konny) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 105 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 59 Puszkarz) wysyłamy Nusale na obóz 10.

Z Gf (14 Elitarny Żołnierz + 175 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, gdy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie czerwonym kółkiem
z W (1 fala (ANS) 68 Rekrut, 82 Puszkarz) wysyłamy Anslema na obóz 17.

Z Gg (93 Elitarny Żołnierz + 103 Konny) wysyłamy Generała na obóz 18, zaraz po nim
z Gh (93 Elitarny Żołnierz + 103 Konny) wysyłamy Generała na obóz 19, zaraz po nim
z Gi (45 Elitarny Żołnierz + 149 Konny) wysyłamy Generała na obóz 20, zaraz po nim
z Gj ( 82 Elitarny Żołnierz + 114 Konny) wysyłamy Generała na obóz 21, zaraz po nim
z G3 (1 fala (MSW) 1 Rekrut) oraz
z W (2 fala (270) 82 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 60 Konny, 127 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 22.

Z Gk (164 Konny) wysyłamy Generała na obóz 25, zaraz po nim
z G4 (1 fala (MSW) 1 Rekrut) oraz
z W (2 fala (270) 66 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 65 Konny, 138 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 26.

Z Gl (85 Elitarny Żołnierz + 1 Konny) wysyłamy Generała na obóz 29, zaraz po nim
z W (1 fala (ANS) 52 Rekrut, 98 Puszkarz) wysyłamy Anslema na obóz 30.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.