Dzieci Sawanny – Generał Anslem z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 4x
 • 1.679 Rekrut [-1.679]
 • 296 Ochotnik [-296]
 • 636 Konny [-585]
 • 99 Kusznik
 • 105 Elitarny Żołnierz
 • 3x 5x
 • 1.178 Rekrut [-1.178]
 • 134 Ochotnik [-134]
 • 875 Konny [-585]
 • 99 Kusznik
 • 314 Elitarny Żołnierz
W wersji bez bloków nie musimy atakować obozu 19. Atakujemy po kolei: 18, 20, 21 oraz 22.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Łotr, 80 Miotacz Kamieni 1 fala (ANS) 62 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 87 Konny [straty: 62R]
G1 2 80 Łowca, 80 Pies Strażniczy 1 fala (ANS) 50 Rekrut, 100 Elitarny Żołnierz [straty: 50R]
G1 3 2 śmierdziel, 100 Łotr, 80 Łowca 1 fala (ANS) 98 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 51 Konny [straty: 98R]
G1 4 100 Łotrzyk, 80 Łowca 1 fala (ANS) 46 Rekrut, 104 Konny [straty: 46R]
G1 5 Jednooki Bert, 80 Miotacz Kamieni, 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy 1 fala (ANS) 86 Rekrut, 64 Elitarny Żołnierz [straty: 86R]
G1 6 80 Łotr, 80 Łowca 1 fala (ANS) 62 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 87 Konny [straty: 62R]
G1 7 100 Łotrzyk, 100 Pies Strażniczy 1 fala (ANS) 45 Rekrut, 105 Elitarny Żołnierz [straty: 45R]
G1 8 50 Łotr, 60 Łowca, 100 Pies Strażniczy 1 fala (ANS) 67 Rekrut, 83 Elitarny Żołnierz [straty: 67R]
G1 9 100 Łotr, 40 Łowca, 80 Pies Strażniczy 1 fala (ANS) 99 Rekrut, 51 Elitarny Żołnierz [straty: 99R]
G1 10 Żelaznozębny, 50 Oprych, 80 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (200) 160 Konny
2 fala (ANS) 50 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 99 Kusznik [straty: 50R, 160K]
G2 11 50 Oprych, 80 Miotacz Kamieni 1 fala (ANS) 34 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 115 Konny [straty: 34R]
G2 12 Żelaznozębny, 60 Łowca, 60 Oprych, 60 Pies Strażniczy 1 fala (200) 145 Konny
2 fala (ANS) 60 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 89 Kusznik [straty: 60R, 145K]
G2 13 50 Oprych, 100 Pies Strażniczy 1 fala (ANS) 51 Rekrut, 99 Elitarny Żołnierz [straty: 51R]
G2 14 50 Oprych, 80 Łowca 1 fala (ANS) 34 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 115 Konny [straty: 34R]
G2 15 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Łowca 1 fala (ANS) 65 Rekrut, 85 Kusznik [straty: 65R]
G2 16 55 Łowca, 55 Oprych, 55 Pies Strażniczy 1 fala (ANS) 73 Rekrut, 77 Elitarny Żołnierz [straty: 73R]
G2 17 2 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Pies Strażniczy 1 fala (ANS) 58 Ochotnik, 92 Elitarny Żołnierz [straty: 58 Och]
G3 18 150 Oprych 1 fala (ANS) 69 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Kusznik [straty: 69 Och]
G3 19 150 Oprych 1 fala (ANS) 69 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Kusznik [straty: 69 Och]
G3 20 100 Oprych, 100 Łowca 1 fala (ANS) 93 Ochotnik, 57 Kusznik [straty: 93 Och]
G3 21 100 Oprych, 100 Pies Strażniczy 1 fala (ANS) 132 Rekrut, 18 Elitarny Żołnierz [straty: 132R]
G3 22 Chuck, 70 Oprych, 60 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (200) 135 Konny
2 fala (ANS) 76 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 73 Kusznik [straty: 76 Och, 135K]
G4 23 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Łowca 1 fala (ANS) 65 Rekrut, 85 Kusznik [straty: 65R]
G4 24 2 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Pies Strażniczy 1 fala (ANS) 112 Rekrut, 38 Elitarny Żołnierz [straty: 112R]
G4 25 50 Oprych, 80 Łowca 1 fala (ANS) 34 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 115 Konny [straty: 34R]
G4 26 Żelaznozębny, 60 Oprych, 60 Łowca, 60 Pies Strażniczy 1 fala (200) 145 Konny
2 fala (ANS) 60 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 89 Kusznik [straty: 60R, 145K]
G5 27 2 Śmierdziel, 100 Łotr, 80 Łowca 1 fala (ANS) 98 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 51 Konny [straty: 98R]
G5 28 Jednooki Bert, 80 Miotacz Kamieni, 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy 1 fala (ANS) 86 Rekrut, 64 Elitarny Żołnierz [straty: 86R]
G5 29 80 Łowca, 80 Pies Strażniczy 1 fala (ANS) 50 Rekrut, 100 Elitarny Żołnierz [straty: 50R]
G5 30 Jednooki Bert, Śmierdziel, 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy 1 fala (ANS) 60 Rekrut, 90 Elitarny Żołnierz [straty: 60R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 4Obóz 8 i 9Obóz 16Obóz 18, 19, 20 i 21Obóz 25Obóz 29

z Ga (19 Elitarny Żołnierz + 131 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W2 (1 fala (ANS) 86 Rekrut, 64 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Anslema na obóz 5.

Z Gd (14 Elitarny Żołnierz + 186 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z Ge (106 Elitarny Żołnierz + 80 Konny) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim
z G1 (1 fala (200) 160 Konny) oraz
z W (2 fala (ANS) 50 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 99 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 10.

Z Gf (14 Elitarny Żołnierz + 175 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, gdy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie czerwonym kółkiem
z W (1 fala (ANS) 58 Ochotnik, 92 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Anslema na obóz 17.

Z Gg (93 Elitarny Żołnierz + 103 Konny) wysyłamy Generała na obóz 18, zaraz po nim
z Gh (93 Elitarny Żołnierz + 103 Konny) wysyłamy Generała na obóz 19, zaraz po nim
z Gi (45 Elitarny Żołnierz + 149 Konny) wysyłamy Generała na obóz 20, zaraz po nim
z Gj (82 Elitarny Żołnierz + 114 Konny) wysyłamy Generała na obóz 21, zaraz po nim
z G3 (1 fala (200) 135 Konny) oraz
z W (2 fala (ANS) 76 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 73 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 22.

Z Gk (164 Konny) wysyłamy Generała na obóz 25, zaraz po nim
z G4 (1 fala (200) 145 Konny) oraz
z W (2 fala (ANS) 60 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 89 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 26.

BLOK RYZYKOWNY
Z Gl (85 Elitarny Żołnierz + 1 Konny) wysyłamy Generała na obóz 29, zaraz po nim
z W (1 fala (ANS) 60 Rekrut, 90 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Anslema na obóz 30.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.