Dzieci Sawanny – Generał Gemini Starszy + Młodszy + Nusala + Vargus z Puszkarzami (umiejętności)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 2x
 • 995 Rekrut [-995]
 • 181 Konny
 • 270 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 265 Puszkarz
 • 2x 4x
 • 663 Rekrut [-663]
 • 529 Konny
 • 270 Kusznik
 • 314 Elitarny Żołnierz
 • 265 Puszkarz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

GEM NUS VAR MGG
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Szybki Ostrzał 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1
W wersji bez bloków nie musimy atakować obozu 19. Atakujemy po kolei: 18, 20, 21 oraz 22.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Łotr, 80 Miotacz Kamieni 1 fala (VAR) 23 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 171 Konny [straty: 23R]
G1 2 80 Łowca, 80 Pies Strażniczy 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 3 2 Śmierdziel, 100 Łotr, 80 Łowca 1 fala (GEM) 82 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 132 Puszkarz [straty: 82R]
G1 4 100 Łotrzyk, 80 Łowca 1 fala (NUS) 18 Rekrut, 162 Konny [straty: 18R]
G1 5 Jednooki Bert, 80 Miotacz Kamieni, 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy 1 fala (NUS) 59 Rekrut, 121 Puszkarz [straty: 59R]
G1 6 80 Łotr, 80 Łowca 1 fala (VAR) 23 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 171 Konny [straty: 23R]
G1 7 100 Łotrzyk, 100 Pies Strażniczy 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 8 50 Łotr, 60 Łowca, 100 Pies Strażniczy 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 9 100 Łotr, 40 Łowca, 80 Pies Strażniczy 1 fala (VAR) 57 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 137 Konny [straty: 57R]
G1 10 Żelaznozębny, 50 Oprych, 80 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (NUS) 61 Rekrut, 119 Puszkarz [straty: 61R]
G2 11 50 Oprych, 80 Miotacz Kamieni 1 fala (VAR) 13 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 181 Konny [straty: 13R]
G2 12 Żelaznozębny, 60 Łowca, 60 Oprych, 60 Pies Strażniczy 1 fala (NUS) 70 Rekrut, 110 Puszkarz [straty: 70R]
G2 13 50 Oprych, 100 Pies Strażniczy 1 fala (VAR) 32 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 162 Konny [straty: 32R]
G2 14 50 Oprych, 80 Łowca 1 fala (VAR) 13 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 181 Konny [straty: 13R]
G2 15 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Łowca 1 fala (NUS) 35 Rekrut, 145 Kusznik [straty: 35R]
G2 16 55 Łowca, 55 Oprych, 55 Pies Strażniczy 1 fala (VAR) 26 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 168 Konny [straty: 26R]
G2 17 2 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Pies Strażniczy 1 fala (VAR) 43 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 151 Kusznik [straty: 43R]
G3 18 150 Oprych 1 fala (VAR) 69 Rekrut, 126 Puszkarz [straty: 69R]
G3 19 150 Oprych 1 fala (VAR) 69 Rekrut, 126 Puszkarz [straty: 69R]
G3 20 100 Oprych, 100 Łowca 1 fala (VAR) 61 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 133 Konny [straty: 61R]
G3 21 100 Oprych, 100 Pies Strażniczy 1 fala (VAR) 65 Rekrut, 130 Puszkarz [straty: 65R]
G3 22 Chuck, 70 Oprych, 60 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (GEM) 24 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 270 Kusznik [straty: 24R]
G4 23 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Łowca 1 fala (NUS) 35 Rekrut, 145 Kusznik [straty: 35R]
G4 24 2 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Pies Strażniczy 1 fala (VAR) 42 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 152 Kusznik [straty: 42R]
G4 25 50 Oprych, 80 Łowca 1 fala (VAR) 13 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 181 Konny [straty: 13R]
G4 26 Żelaznozębny, 60 Oprych, 60 Łowca, 60 Pies Strażniczy 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (GEM) 30 Rekrut, 265 Puszkarz [straty: 30R]
G5 27 2 Śmierdziel, 100 Łotr, 80 Łowca 1 fala (VAR) 44 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Konny, 40 Kusznik [straty: 44R]
G5 28 Jednooki Bert, 80 Miotacz Kamieni, 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy 1 fala (NUS) 1 Rekrut
2 fala (VAR) 15 Rekrut, 180 Kusznik [straty: 16R]
G5 29 80 Łowca, 80 Pies Strażniczy 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G5 30 Jednooki Bert, Śmierdziel, 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy 1 fala (VAR) 41 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 53 Kusznik [straty: 41R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 1, 2 i 4Obóz 8 i 9Obóz 16Obóz 18, 19, 20 i 21Obóz 25Obóz 29

Z Ga (3 Elitarny Żołnierz + 195 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z Gb (50 Elitarny Żołnierz + 80 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W1 (1 fala (GEM) 82 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 132 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 3, zaraz po nim
z Gc (19 Elitarny Żołnierz + 131 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W2 (1 fala (NUS) 59 Rekrut, 121 Puszkarz) wysyłamy Nusale na obóz 5.

Z Gd (14 Elitarny Żołnierz + 186 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z Ge (106 Elitarny Żołnierz + 80 Konny) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 61 Rekrut, 119 Puszkarz) wysyłamy Nusale na obóz 10.

Z Gf (14 Elitarny Żołnierz + 175 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, gdy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie czerwonym kółkiem
z W (1 fala (VAR) 43 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 151 Kusznik) wysyłamy Vargusa na obóz 17.

Z Gg (93 Elitarny Żołnierz + 103 Konny) wysyłamy Generała na obóz 18, zaraz po nim
z Gh (93 Elitarny Żołnierz + 103 Konny) wysyłamy Generała na obóz 19, zaraz po nim
z Gi (45 Elitarny Żołnierz + 149 Konny) wysyłamy Generała na obóz 20, zaraz po nim
z Gj (82 Elitarny Żołnierz + 114 Konny) wysyłamy Generała na obóz 21, zaraz po nim
z G3 (1 fala (MGG) 1 Rekrut) oraz
z W (2 fala (GEM) 24 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 270 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 22.

Z Gk (164 Konny) wysyłamy Generała na obóz 25, zaraz po nim
z G4 (1 fala (MMG) 1 Rekrut) oraz
z W (2 fala (GEM) 30 Rekrut, 265 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 26.

Z Gl (85 Elitarny Żołnierz + 1 Konny) wysyłamy Generała na obóz 29, zaraz po nim
z W (1 fala (VAR) 41 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 53 Kusznik) wysyłamy Vargusa na obóz 30.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.