Dzieci Sawanny – Generał MSW z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
WERSJA I WERSJA II WERSJA I WERSJA II
 • 4x
 • 2.462 Rekrut [-2.462]
 • 344 Konny [-220]
 • 159 Kusznik
 • 160 Elitarny Żołnierz
 • 5x
 • 2.462 Rekrut [-2.462]
 • 190 Konny
 • 159 Kusznik
 • 160 Elitarny Żołnierz
 • 3x 5x
 • 1.621 Rekrut [-1.621]
 • 689 Konny [-220]
 • 159 Kusznik
 • 314 Elitarny Żołnierz
 • 5x 4x
 • 1.625 Rekrut [-1.625]
 • 469 Konny
 • 159 Kusznik
 • 314 Elitarny Żołnierz
W wersji bez bloków nie musimy atakować obozu 19. Atakujemy po kolei: 18, 20, 21 oraz 22.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Łotr, 80 Miotacz Kamieni 1 fala (MSW) 55 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 164 Konny [straty: 55R]
G1 2 80 Łowca, 80 Pies Strażniczy 1 fala (MSW) 76 Rekrut, 144 Elitarny Żołnierz [straty: 76R]
G1 3 2 śmierdziel, 100 Łotr, 80 Łowca 1 fala (MSW) 85 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 50 Konny, 84 Kusznik [straty: 85R]
G1 4 100 Łotrzyk, 80 Łowca 1 fala (MSW) 36 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 183 Konny [straty: 36R]
G1 5 Jednooki Bert, 80 Miotacz Kamieni, 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy 1 fala (MSW) 119 Rekrut, 101 Elitarny Żołnierz [straty: 119R]
G1 6 80 Łotr, 80 Łowca 1 fala (MSW) 56 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 163 Konny [straty: 56R]
G1 7 100 Łotrzyk, 100 Pies Strażniczy 1 fala (MSW) 69 Rekrut, 151 Elitarny Żołnierz [straty: 69R]
G1 8 50 Łotr, 60 Łowca, 100 Pies Strażniczy 1 fala (MSW) 108 Rekrut, 112 Elitarny Żołnierz [straty: 108R]
G1 9 100 Łotr, 40 Łowca, 80 Pies Strażniczy 1 fala (MSW) 124 Rekrut, 96 Elitarny Żołnierz [straty: 124R]
G1 10 Żelaznozębny, 50 Oprych, 80 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (200) 50 Konny
2 fala (MSW) 84 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 45 Konny, 90 Kusznik [straty: 84R, 50K] lub
1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (MSW) 84 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 45 Konny, 90 Kusznik [straty: 85R]
G2 11 50 Oprych, 80 Miotacz Kamieni 1 fala (MSW) 32 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 187 Konny [straty: 32R]
G2 12 Żelaznozębny, 60 Łowca, 60 Oprych, 60 Pies Strażniczy 1 fala (200) 60 Konny
2 fala (MSW) 102 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 25 Konny, 92 Kusznik [straty: 102R, 60K] lub
1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (MSW) 102 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 25 Konny, 92 Kusznik [straty: 103R]
G2 13 50 Oprych, 100 Pies Strażniczy 1 fala (MSW) 60 Rekrut, 160 Elitarny Żołnierz [straty: 60R]
G2 14 50 Oprych, 80 Łowca 1 fala (MSW) 35 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 184 Konny [straty: 35R]
G2 15 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Łowca 1 fala (MSW) 60 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 159 Kusznik [straty: 60R]
G2 16 55 Łowca, 55 Oprych, 55 Pies Strażniczy 1 fala (MSW) 87 Rekrut, 133 Elitarny Żołnierz [straty: 87R]
G2 17 2 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Pies Strażniczy 1 fala (MSW) 124 Rekrut, 96 Elitarny Żołnierz [straty: 124R]
G3 18 150 Oprych 1 fala (MSW) 144 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 75 Kusznik [straty: 144R]
G3 19 150 Oprych 1 fala (MSW) 144 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 75 Kusznik [straty: 144R]
G3 20 100 Oprych, 100 Łowca 1 fala (MSW) 99 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 75 Konny, 45 Kusznik [straty: 99R]
G3 21 100 Oprych, 100 Pies Strażniczy 1 fala (MSW) 126 Rekrut, 94 Elitarny Żołnierz [straty: 126R]
G3 22 Chuck, 70 Oprych, 60 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (200) 50 Konny
2 fala (MSW) 92 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Kusznik [straty: 92R, 50K] lub
1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (MSW) 92 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Kusznik [straty: 93R]
G4 23 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Łowca 1 fala (MSW) 60 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 159 Kusznik [straty: 60R]
G4 24 2 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Pies Strażniczy 1 fala (MSW) 124 Rekrut, 96 Elitarny Żołnierz [straty: 124R]
G4 25 50 Oprych, 80 Łowca 1 fala (MSW) 35 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 184 Konny [straty: 35R]
G4 26 Żelaznozębny, 60 Oprych, 60 Łowca, 60 Pies Strażniczy 1 fala (200) 60 Konny
2 fala (MSW) 102 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 25 Konny, 92 Kusznik [straty: 102R, 60K] lub
1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (MSW) 102 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 25 Konny, 92 Kusznik [straty: 103R]
G5 27 2 Śmierdziel, 100 Łotr, 80 Łowca 1 fala (MSW) 87 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 50 Konny, 82 Kusznik [straty: 87R]
G5 28 Jednooki Bert, 80 Miotacz Kamieni, 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy 1 fala (MSW) 121 Rekrut, 99 Elitarny Żołnierz [straty: 121R]
G5 29 80 Łowca, 80 Pies Strażniczy 1 fala (MSW) 76 Rekrut, 144 Elitarny Żołnierz [straty: 76R]
G5 30 Jednooki Bert, Śmierdziel, 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy 1 fala (MSW) 84 Rekrut, 136 Elitarny Żołnierz [straty: 84R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 4Obóz 8 i 9Obóz 16Obóz 18, 19, 20 i 21Obóz 25Obóz 29

Z Ga (19 Elitarny Żołnierz + 131 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 119 Rekrut, 101 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 5.

Z Gd (14 Elitarny Żołnierz + 186 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po
nim z Ge (106 Elitarny Żołnierz + 80 Konny) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim
z G1 (1 fala (200) 50 Konny) oraz
z W (2 fala (MSW) 84 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 45 Konny, 90 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 10.
lub
z G1 (1 fala (MSW) 1 Rekrut) oraz
z W (2 fala (MSW) 84 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 45 Konny, 90 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 10.

Z Gf (14 Elitarny Żołnierz + 175 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, gdy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie czerwonym kółkiem
z W (1 fala (MSW) 124 Rekrut, 96 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 17.

Z Gg (93 Elitarny Żołnierz + 103 Konny) wysyłamy Generała na obóz 18, zaraz po nim
z Gh (93 Elitarny Żołnierz + 103 Konny) wysyłamy Generała na obóz 19, zaraz po nim
z Gi (45 Elitarny Żołnierz + 149 Konny) wysyłamy Generała na obóz 20, zaraz po nim
z Gj (82 Elitarny Żołnierz + 114 Konny) wysyłamy Generała na obóz 21, zaraz po nim
z G3 (1 fala (200) 50 Konny) oraz
z W (2 fala (MSW) 92 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 22.
lub
z G3 (1 fala (MSW) 1 Rekrut) oraz
z W (2 fala (MSW) 92 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Kusznik) wysyłamy Mistrzów na obóz 22.

Z Gk (164 Konny) wysyłamy Generała na obóz 25, zaraz po nim
z G4 (1 fala (200) 60 Konny) oraz
z W (2 fala (MSW) 102 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 25 Konny, 92 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 26.
lub
z G4 (1 fala (MSW) 1 Rekrut) oraz
z W (2 fala (MSW) 102 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 25 Konny, 92 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 26.

BLOK RYZYKOWNY
Z Gl (85 Elitarny Żołnierz + 1 Konny) wysyłamy Generała na obóz 29, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 84 Rekrut, 136 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 30.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.