Dzieci Sawanny – Generał Nusala z Kusznikami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 4x
 • 1.490 Rekrut [-1.490]
 • 299 Ochotnik [-299]
 • 293 Konny [-220]
 • 116 Kusznik
 • 131 Żołnierz
 • 3x 4x
 • 966 Rekrut [-966]
 • 220 Ochotnik [-220]
 • 595 Konny [-220]
 • 116 Kusznik
 • 366 Żołnierz
W wersji bez bloków nie musimy atakować obozu 19. Atakujemy po kolei: 18, 20, 21 oraz 22.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Łotr, 80 Miotacz Kamieni 1 fala (NUS) 53 Rekrut, 1 Żołnierz, 111 Konny [straty: 53R]
G1 2 80 Łowca, 80 Pies Strażniczy 1 fala (NUS) 165 Rekrut [straty: 34R]
G1 3 2 śmierdziel, 100 Łotr, 80 Łowca 1 fala (NUS) 80 Rekrut, 1 Żołnierz, 84 Kusznik [straty: 80R]
G1 4 100 Łotrzyk, 80 Łowca 1 fala (NUS) 35 Rekrut, 130 Konny [straty: 35R]
G1 5 Jednooki Bert, 80 Miotacz Kamieni, 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy 1 fala (NUS) 66 Rekrut, 99 Żołnierz [straty: 66R]
G1 6 80 Łotr, 80 Łowca 1 fala (NUS) 52 Rekrut, 1 Żołnierz, 112 Konny [straty: 52R]
G1 7 100 Łotrzyk, 100 Pies Strażniczy 1 fala (NUS) 63 Rekrut, 102 Żołnierz [straty: 63R]
G1 8 50 Łotr, 60 Łowca, 100 Pies Strażniczy 1 fala (NUS) 68 Rekrut, 97 Żołnierz [straty: 68R]
G1 9 100 Łotr, 40 Łowca, 80 Pies Strażniczy 1 fala (NUS) 98 Rekrut, 67 Żołnierz [straty: 98R]
G1 10 Żelaznozębny, 50 Oprych, 80 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (200) 50 Konny
2 fala (NUS) 52 Rekrut, 113 Kusznik [straty: 52R, 50K]
G2 11 50 Oprych, 80 Miotacz Kamieni 1 fala (NUS) 31 Rekrut, 134 Konny [straty: 31R]
G2 12 Żelaznozębny, 60 Łowca, 60 Oprych, 60 Pies Strażniczy 1 fala (200) 60 Konny
2 fala (NUS) 59 Rekrut, 1 Żołnierz, 105 Kusznik [straty: 59R, 60K]
G2 13 50 Oprych, 100 Pies Strażniczy 1 fala (NUS) 56 Rekrut, 109 Żołnierz [straty: 56R]
G2 14 50 Oprych, 80 Łowca 1 fala (NUS) 31 Rekrut, 1 Żołnierz, 133 Konny [straty: 31R]
G2 15 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Łowca 1 fala (NUS) 48 Rekrut, 1 Żołnierz, 116 Kusznik [straty: 48R]
G2 16 55 Łowca, 55 Oprych, 55 Pies Strażniczy 1 fala (NUS) 55 Rekrut, 110 Żołnierz [straty: 55R]
G2 17 2 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Pies Strażniczy 1 fala (NUS) 76 Ochotnik, 89 Żołnierz [straty: 76 Och]
G3 18 150 Oprych 1 fala (NUS) 79 Ochotnik, 1 Żołnierz, 85 Kusznik [straty: 79 Och]
G3 19 150 Oprych 1 fala (NUS) 79 Ochotnik, 1 Żołnierz, 85 Kusznik [straty: 79 Och]
G3 20 100 Oprych, 100 Łowca 1 fala (NUS) 79 Rekrut, 1 Żołnierz, 85 Kusznik [straty: 79R]
G3 21 100 Oprych, 100 Pies Strażniczy 1 fala (NUS) 124 Rekrut, 41 Żołnierz [straty: 124R]
G3 22 Chuck, 70 Oprych, 60 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (200) 50 Konny
2 fala (NUS) 74 Ochotnik, 1 Żołnierz, 90 Kusznik [straty: 74 Och, 50K]
G4 23 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Łowca 1 fala (NUS) 51 Rekrut, 1 Żołnierz, 113 Kusznik [straty: 51R]
G4 24 2 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Pies Strażniczy 1 fala (NUS) 70 Ochotnik, 95 Żołnierz [straty: 70 Och]
G4 25 50 Oprych, 80 Łowca 1 fala (NUS) 31 Rekrut, 1 Żołnierz, 133 Konny [straty: 31R]
G4 26 Żelaznozębny, 60 Oprych, 60 Łowca, 60 Pies Strażniczy 1 fala (200) 60 Konny
2 fala (NUS) 59 Rekrut, 1 Żołnierz, 105 Kusznik [straty: 59R, 60K]
G5 27 2 Śmierdziel, 100 Łotr, 80 Łowca 1 fala (NUS) 80 Rekrut, 1 Żołnierz, 84 Kusznik [straty: 80R]
G5 28 Jednooki Bert, 80 Miotacz Kamieni, 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy 1 fala (NUS) 66 Rekrut, 99 Żołnierz [straty: 66R]
G5 29 80 Łowca, 80 Pies Strażniczy 1 fala (NUS) 34 Rekrut, 131 Żołnierz [straty: 34R]
G5 30 Jednooki Bert, Śmierdziel, 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy 1 fala (NUS) 85 Rekrut, 80 Żołnierz [straty: 85R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 4Obóz 8 i 9Obóz 16Obóz 18, 19, 20 i 21Obóz 25Obóz 29

Z Ga (26 Żołnierz + 131 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W2 (1 fala (NUS) 66 Rekrut, 99 Żołnierz) wysyłamy Nusale na obóz 5.

Z Gd (18 Żołnierz + 182 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z Ge (117 Żołnierz + 80 Konny) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim
z G1 (1 fala (200) 50 Konny) oraz
z W (2 fala (NUS) 52 Rekrut, 113 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 10.

Z Gf (16 Żołnierz + 175 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, gdy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie czerwonym kółkiem
z W (1 fala (NUS) 76 Ochotnik, 89 Żołnierz) wysyłamy Nusale na obóz 17.

Z Gg (110 Żołnierz + 90 Konny) wysyłamy Generała na obóz 18, zaraz po nim
z Gh (110 Żołnierz + 90 Konny) wysyłamy Generała na obóz 19, zaraz po nim
z Gi (52 Żołnierz + 148 Konny) wysyłamy Generała na obóz 20, zaraz po nim
z Gj (93 Żołnierz + 107 Konny) wysyłamy Generała na obóz 21, zaraz po nim
z G3 (1 fala (200) 50 Konny) oraz
z W (2 fala (NUS) 74 Ochotnik, 1 Żołnierz, 90 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 22.

Z Gk (164 Konny) wysyłamy Generała na obóz 25, zaraz po nim
z G4 (1 fala (200) 60 Konny) oraz
z W (2 fala (NUS) 59 Rekrut, 1 Żołnierz, 105 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 26.

BLOK RYZYKOWNY
Z Gl (95 Żołnierz + 1 Konny) wysyłamy Generała na obóz 29, zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 85 Rekrut, 80 Żołnierz) wysyłamy Nusale na obóz 30.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.