Dzieci Swanny – Generał 270 z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 4x
 • 2.385 Rekrut [-2.385]
 • 330 Konny [-220]
 • 94 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 200 Puszkarz
 • 3x 5x
 • 1.527 Rekrut [-1.527]
 • 709 Konny [-220]
 • 94 Kusznik
 • 314 Elitarny Żołnierz
 • 200 Puszkarz
W wersji bez bloków nie musimy atakować obozu 19. Atakujemy po kolei: 18, 20, 21 oraz 22.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Łotr, 80 Miotacz Kamieni 1 fala (270) 56 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 213 Konny [straty: 56R]
G1 2 80 Łowca, 80 Pies Strażniczy 1 fala (270) 79 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 190 Puszkarz [straty: 79R]
G1 3 2 śmierdziel, 100 Łotr, 80 Łowca 1 fala (270) 85 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Konny, 74 Puszkarz [straty: 85R]
G1 4 100 Łotrzyk, 80 Łowca 1 fala (270) 37 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 232 Konny [straty: 37R]
G1 5 Jednooki Bert, 80 Miotacz Kamieni, 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy 1 fala (270) 134 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 135 Puszkarz [straty: 134R]
G1 6 80 Łotr, 80 Łowca 1 fala (270) 58 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 211 Konny [straty: 58R]
G1 7 100 Łotrzyk, 100 Pies Strażniczy 1 fala (270) 69 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 200 Puszkarz [straty: 69R]
G1 8 50 Łotr, 60 Łowca, 100 Pies Strażniczy 1 fala (270) 120 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 149 Puszkarz [straty: 120R]
G1 9 100 Łotr, 40 Łowca, 80 Pies Strażniczy 1 fala (270) 158 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 111 Puszkarz [straty: 158R]
G1 10 Żelaznozębny, 50 Oprych, 80 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (200) 50 Konny
2 fala (270) 80 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Konny, 79 Puszkarz [straty: 80R, 50K]
G2 11 50 Oprych, 80 Miotacz Kamieni 1 fala (270) 35 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 234 Konny [straty: 35R]
G2 12 Żelaznozębny, 60 Łowca, 60 Oprych, 60 Pies Strażniczy 1 fala (200) 60 Konny
2 fala (270) 83 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 85 Konny, 101 Puszkarz [straty: 83R, 60K]
G2 13 50 Oprych, 100 Pies Strażniczy 1 fala (270) 70 Rekrut, 200 Puszkarz [straty: 62R]
G2 14 50 Oprych, 80 Łowca 1 fala (270) 42 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Konny, 117 Puszkarz [straty: 42R]
G2 15 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Łowca 1 fala (270) 55 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 70 Konny, 144 Puszkarz [straty: 55R]
G2 16 55 Łowca, 55 Oprych, 55 Pies Strażniczy 1 fala (270) 98 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 171 Puszkarz [straty: 98R]
G2 17 2 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Pies Strażniczy 1 fala (270) 88 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 181 Puszkarz [straty: 88R]
G3 18 150 Oprych 1 fala (270) 116 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 153 Puszkarz [straty: 116R]
G3 19 150 Oprych 1 fala (270) 116 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 153 Puszkarz [straty: 116R]
G3 20 100 Oprych, 100 Łowca 1 fala (270) 88 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 125 Konny, 56 Puszkarz [straty: 88R]
G3 21 100 Oprych, 100 Pies Strażniczy 1 fala (270) 99 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 170 Puszkarz [straty: 99R]
G3 22 Chuck, 70 Oprych, 60 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (200) 50 Konny
2 fala (270) 95 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 94 Kusznik [straty: 95R, 50K]
G4 23 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Łowca 1 fala (270) 55 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 70 Konny, 144 Puszkarz [straty: 55R]
G4 24 2 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Pies Strażniczy 1 fala (270) 88 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 181 Puszkarz [straty: 88R]
G4 25 50 Oprych, 80 Łowca 1 fala (270) 42 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Konny, 117 Puszkarz [straty: 42R]
G4 26 Żelaznozębny, 60 Oprych, 60 Łowca, 60 Pies Strażniczy 1 fala (200) 60 Konny
2 fala (270) 83 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 85 Konny, 101 Puszkarz [straty: 83R, 60K]
G5 27 2 Śmierdziel, 100 Łotr, 80 Łowca 1 fala (270) 90 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Konny, 69 Puszkarz [straty: 90R]
G5 28 Jednooki Bert, 80 Miotacz Kamieni, 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy 1 fala (270) 136 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 133 Puszkarz [straty: 136R]
G5 29 80 Łowca, 80 Pies Strażniczy 1 fala (270) 79 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 190 Puszkarz [straty: 79R]
G5 30 Jednooki Bert, Śmierdziel, 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy 1 fala (270) 75 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 194 Puszkarz [straty: 75R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 4Obóz 8 i 9Obóz 16Obóz 18, 19, 20 i 21Obóz 25Obóz 29

Z Ga (19 Elitarny Żołnierz + 131 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 134 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 135 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 5.

Z Gd (14 Elitarny Żołnierz + 186 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z Ge (106 Elitarny Żołnierz + 80 Konny) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim
z G1 (1 fala (200) 50 Konny) oraz
z W (2 fala (270) 80 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Konny, 79 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 10.

Z Gf (14 Elitarny Żołnierz + 175 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, gdy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie czerwonym kółkiem
z W (1 fala (270) 88 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 181 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 17.

Z Gg (93 Elitarny Żołnierz + 103 Konny) wysyłamy Generała na obóz 18, zaraz po nim
z Gh (93 Elitarny Żołnierz + 103 Konny) wysyłamy Generała na obóz 19, zaraz po nim
z Gi (45 Elitarny Żołnierz + 149 Konny) wysyłamy Generała na obóz 20, zaraz po nim
z Gj (82 Elitarny Żołnierz + 114 Konny) wysyłamy Generała na obóz 21, zaraz po nim
z G3 (1 fala (200) 50 Konny) oraz
z W (2 fala (270) 95 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 94 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 22.

Z Gk (164 Konny) wysyłamy Generała na obóz 25, zaraz po nim
z G4 (1 fala (200) 60 Konny) oraz
z W (2 fala (270) 83 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 85 Konny, 101 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 26.

Z Gl (85 Elitarny Żołnierz + 1 Konny) wysyłamy Generała na obóz 29, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 75 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 194 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 30.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.