Kolejne Zakazane Eksperymenty – Generał 200 z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 8x
  • 1.410 Rekrut [-1.410]
  • 218 Ochotnik [-218]
  • 575 Konny [-460]
  • 200 Kusznik
  • 142 Elitarny Żołnierz
  • 174 Puszkarz
W obozie 19 (przywódca kultystów) drugą fale puszczamy tylko w tedy, jeśli oprócz Pomiotu Piekielnego znajdują się inne jednostki.
Jeśli Pomiot Piekielny jest sam, puszczamy od razu 3 falę.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 70 Ochotnik, 50 Łucznik 1 fala (200) 55 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 70 Konny, 74 Puszkarz [straty: 55R]
G1 2 80 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik 1 fala (200) 39 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 160 Konny [straty: 39R]
G1 3 50 Rekrut, 50 Ochotnik, 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 100 Konny [straty: 200R]
G2 4 80 Ochotnik, 80 Łucznik 1 fala (200) 68 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 31 Puszkarz [straty: 68R]
G2 5 90 Ochotnik, 90 Wyborny Łucznik 1 fala (200) 53 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Konny, 36 Puszkarz [straty: 53 Och]
G2 6 80 Rekrut, Wielka Berta 1 fala (200) 50 Rekrut, 150 Puszkarz [straty: 50R]
G3 7 90 Ochotnik, 90 Kusznik 1 fala (200) 56 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 43 Puszkarz [straty: 56 Och]
G3 8 80 Ochotnik, 80 Konny, 40 Łucznik 1 fala (200) 170 Rekrut, 30 Puszkarz [straty: 170R]
G3 9 100 Jeździec Mroku, 100 Kapłan Mrocznego Kultu, Bagienna Wiedźma 1 fala (200) 200 Konny
2 fala (200) 48 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 115 Konny, 36 Puszkarz [straty: 48 Och, 200K]
G4 10 120 Elitarny Żołnierz 1 fala (200) 112 Rekrut, 88 Puszkarz [straty: 112R]
G4 11 70 Elitarny Żołnierz, 70 Kusznik 1 fala (200) 35 Ochotnik, 90 Konny, 75 Puszkarz [straty: 35 Och]
G5 12 50 Łucznik, 50 Konny, 50 Puszkarz 1 fala (200) 58 Rekrut, 142 Elitarny Żołnierz [straty: 58R]
G5 13 90 Konny, 90 Elitarny Żołnierz 1 fala (200) 105 Rekrut, 95 Puszkarz [straty: 105R]
G5 14 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik, Wielka Berta 1 fala (200) 73 Rekrut, 127 Puszkarz [straty: 73R]
G6 15 100 Kultysta, 100 Kapłan Mrocznego Kultu, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 115 Rekrut
3 fala (200) 200 Kusznik [straty: 315R]
G6 16 100 Jeździec Mroku, 80 Siewca Pożogi, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 165 Rekrut
2 fala (200) 200 Kusznik [straty: 165R]
G6 17 30 Jeździec Mroku, 60 Siewca Pożogi, Pomiot Piekielny 1 fala (200) 200 Konny
2 fala (200) 60 Konny
3 fala (200) 26 Ochotnik, 174 Puszkarz [straty: 26 Och, 260K]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.