Kolejne Zakazane Eksperymenty – Generał 200 z Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 9x
  • 1.573 Rekrut [-1.573]
  • 446 Ochotnik [-446]
  • 550 Konny [-460]
  • 150 Żołnierz
W obozie 19 (przywódca kultystów) drugą fale puszczamy tylko w tedy, jeśli oprócz Pomiotu Piekielnego znajdują się inne jednostki.
Jeśli Pomiot Piekielny jest sam, puszczamy od razu 3 falę.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 70 Ochotnik, 50 Łucznik 1 fala (200) 55 Rekrut, 75 Żołnierz, 70 Konny [straty: 55R]
G1 2 80 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik 1 fala (200) 39 Rekrut, 1 Żołnierz, 160 Konny [straty: 39R]
G1 3 50 Rekrut, 50 Ochotnik, 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 100 Konny [straty: 200R]
G2 4 80 Ochotnik, 80 Łucznik 1 fala (200) 80 Rekrut, 20 Żołnierz, 100 Konny [straty: 80R]
G2 5 90 Ochotnik, 90 Wyborny Łucznik 1 fala (200) 60 Ochotnik, 30 Żołnierz, 110 Konny [straty: 60 Och]
G2 6 80 Rekrut, Wielka Berta 1 fala (200) 65 Rekrut, 135 Żołnierz [straty: 65R]
G3 7 90 Ochotnik, 90 Kusznik 1 fala (200) 64 Ochotnik, 136 Konny [straty: 64 Och]
G3 8 80 Ochotnik, 80 Konny, 40 Łucznik 1 fala (200) 200 Rekrut [straty: 189R]
G3 9 100 Jeździec Mroku, 100 Kapłan Mrocznego Kultu, Bagienna Wiedźma 1 fala (200) 200 Konny
2 fala (200) 77 Ochotnik, 8 Żołnierz, 115 Konny [straty: 77 Och, 200K]
G4 10 120 Elitarny Żołnierz 1 fala (200) 100 Ochotnik, 100 Żołnierz [straty: 100 Och]
G4 11 70 Elitarny Żołnierz, 70 Kusznik 1 fala (200) 52 Ochotnik, 58 Żołnierz, 90 Konny [straty: 52 Och]
G5 12 50 Łucznik, 50 Konny, 50 Puszkarz 1 fala (200) 58 Rekrut, 142 Żołnierz [straty: 58R]
G5 13 90 Konny, 90 Elitarny Żołnierz 1 fala (200) 105 Rekrut
2 fala (200) 112 Rekrut, 88 Żołnierz [straty: 217R]
G5 14 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik, Wielka Berta 1 fala (200) 90 Rekrut, 110 Żołnierz [straty: 90R]
G6 15 100 Kultysta, 100 Kapłan Mrocznego Kultu, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 115 Rekrut
3 fala (200) 50 Rekrut, 150 Żołnierz [straty: 365R]
G6 16 100 Jeździec Mroku, 80 Siewca Pożogi, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 165 Rekrut
2 fala (200) 50 Rekrut, 150 Żołnierz [straty: 215R]
G6 17 30 Jeździec Mroku, 60 Siewca Pożogi, Pomiot Piekielny 1 fala (200) 200 Konny
2 fala (200) 60 Konny
3 fala (200) 93 Ochotnik, 107 Żołnierz [straty: 93 Och, 260K]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.