Kolejne Zakazane Eksperymenty – Generał 250 + MSW z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 2x
 • 1.834 Rekrut [-1.834]
 • 195 Konny
 • 185 Elitarny Żołnierz
 • 180 Puszkarz
 • 2x 2x
 • 1.009 Rekrut [-1.009]
 • 195 Konny
 • 16 Żołnierz
 • 300 Elitarny Żołnierz
 • 180 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 70 Ochotnik, 50 Łucznik 1 fala (MSW) 40 Rekrut, 180 Konny [straty: 40R]
G1 2 80 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik 1 fala (MSW) 24 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 195 Konny [straty: 24R]
G1 3 50 Rekrut, 50 Ochotnik, 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik 1 fala (MSW) 95 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 124 Puszkarz [straty: 95R]
G2 4 80 Ochotnik, 80 Łucznik 1 fala (MSW) 58 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 161 Konny [straty: 58R]
G2 5 90 Ochotnik, 90 Wyborny Łucznik 1 fala (MSW) 75 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 144 Konny [straty: 75R]
G2 6 80 Rekrut, Wielka Berta 1 fala (MSW) 44 Rekrut, 176 Puszkarz [straty: 44R]
G3 7 90 Ochotnik, 90 Kusznik 1 fala (MSW) 70 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 49 Puszkarz [straty: 70R]
G3 8 80 Ochotnik, 80 Konny, 40 Łucznik 1 fala (MSW) 104 Rekrut, 116 Puszkarz [straty: 104R]
G3 9 100 Jeździec Mroku, 100 Kapłan Mrocznego Kultu, Bagienna Wiedźma 1 fala (MSW) 220 Rekrut
2 fala (250) 73 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 176 Puszkarz [straty: 293R]
G4 10 120 Elitarny Żołnierz 1 fala (250) 100 Rekrut, 150 Puszkarz [straty: 100R]
G4 11 70 Elitarny Żołnierz, 70 Kusznik 1 fala (250) 60 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 90 Konny, 99 Puszkarz [straty: 60R]
G5 12 50 Łucznik, 50 Konny, 50 Puszkarz 1 fala (MSW) 35 Rekrut, 185 Elitarny Żołnierz [straty: 35R]
G5 13 90 Konny, 90 Elitarny Żołnierz 1 fala (250) 96 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 153 Puszkarz [straty: 96R]
G5 14 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik, Wielka Berta 1 fala (250) 70 Rekrut, 180 Puszkarz [straty: 70R]
G6 15 100 Kultysta, 100 Kapłan Mrocznego Kultu, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 112 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 137 Puszkarz [straty: 312R]
G6 16 100 Jeździec Mroku, 80 Siewca Pożogi, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (250) 138 Rekrut, 112 Puszkarz [straty: 138R]
G6 17 30 Jeździec Mroku, 60 Siewca Pożogi, Pomiot Piekielny 1 fala (MSW) 140 Rekrut
2 fala (250) 80 Rekrut, 170 Puszkarz [straty: 220R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 5Obóz 8Obóz 10Obóz 13Obóz 15 i 16

Z Ga (14 Elitany Żołnierz + 186 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 44 Rekrut, 176 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 6.

z Gb (108 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z G3 (1 fala (MSW) 220 Rekrut) oraz
z W (2 fala (250) 73 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 176 Puszkarz) wysyłamy Mistrza oraz Weterana na obóz 9.

Z Gc (77 Elitarny Żołnierz + 123 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, gdy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie
z W (1 fala (250) 60 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 90 Konny, 99 Puszkarz) wysyłamy Weterana na obóz 11.

Z Gd (100 Elitarny Żołnierz + 40 Konny) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 70 Rekrut, 180 Puszkarz) wysyłamy Weterana na obóz 14.

Z Ge (16 Żołnierz + 138 Elitarny Żołnierz + 46 Konny) wysyłamy Generała na obóz 15, zaraz po nim
z Gf (162 Elitarny Żołnierz + 38 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z G6 (1 fala (MSW) 140 Rekrut) oraz
z W (2 fala (250) 80 Rekrut, 170 Puszkarz) wysyłamy Mistrza oraz Weterana na obóz 17.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.