Kolejne Zakazane Eksperymenty – Generał 250 z Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 2x 2x
  • 1.753 Rekrut [-1.753]
  • 126 Ochotnik [-126]
  • 425 Konny [-425]
  • 196 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 70 Ochotnik, 50 Łucznik 1 fala (250) 42 Rekrut, 1 Żołnierz, 207 Konny [straty: 42R]
G1 2 80 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik 1 fala (250) 27 Rekrut, 1 Żołnierz, 222 Konny [straty: 27R]
G1 3 50 Rekrut, 50 Ochotnik, 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik 1 fala (250) 152 Rekrut, 98 Żołnierz [straty: 152R]
G2 4 80 Ochotnik, 80 Łucznik 1 fala (250) 65 Rekrut, 1 Żołnierz, 184 Konny [straty: 64R]
G2 5 90 Ochotnik, 90 Wyborny Łucznik 1 fala (250) 84 Rekrut, 1 Żołnierz, 165 Konny [straty: 84R]
G2 6 80 Rekrut, Wielka Berta 1 fala (250) 56 Rekrut, 194 Żołnierz [straty: 56R]
G3 7 90 Ochotnik, 90 Kusznik 1 fala (250) 87 Rekrut, 1 Żołnierz, 162 Konny [straty: 87R]
G3 8 80 Ochotnik, 80 Konny, 40 Łucznik 1 fala (250) 143 Rekrut, 107 Żołnierz [straty: 143R]
G3 9 100 Jeździec Mroku, 100 Kapłan Mrocznego Kultu, Bagienna Wiedźma 1 fala (200) 200 Konny
2 fala (250) 60 Ochotnik, 1 Żołnierz, 189 Konny [straty: 60 Och, 200K]
G4 10 120 Elitarny Żołnierz 1 fala (250) 164 Rekrut, 86 Żołnierz [straty: 164R]
G4 11 70 Elitarny Żołnierz, 70 Kusznik 1 fala (250) 80 Rekrut, 80 Żołnierz, 90 Konny [straty: 80R]
G5 12 50 Łucznik, 50 Konny, 50 Puszkarz 1 fala (250) 54 Rekrut, 196 Żołnierz [straty: 54R]
G5 13 90 Konny, 90 Elitarny Żołnierz 1 fala (250) 147 Rekrut, 103 Żołnierz [straty: 147R]
G5 14 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik, Wielka Berta 1 fala (250) 79 Rekrut, 171 Żołnierz [straty: 79R]
G6 15 100 Kultysta, 100 Kapłan Mrocznego Kultu, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 162 Rekrut, 88 Żołnierz [straty: 362R]
G6 16 100 Jeździec Mroku, 80 Siewca Pożogi, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (250) 212 Rekrut, 38 Żołnierz [straty: 212R]
G6 17 30 Jeździec Mroku, 60 Siewca Pożogi, Pomiot Piekielny 1 fala (250) 225 Konny
2 fala (250) 66 Ochotnik, 184 Żołnierz [straty: 66 Och, 225K]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.