Kolejne Zakazane Eksperymenty – Generał 270 + Nusala + MSW z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 1.422 Rekrut [-1.422]
 • 141 Konny
 • 103 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 170 Puszkarz
 • 2x
 • 682 Rekrut [-682]
 • 186 Konny
 • 16 Żołnierz
 • 300 Elitarny Żołnierz
 • 166 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 70 Ochotnik, 50 Łucznik 1 fala (NUS) 37 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Konny [straty: 37R]
G1 2 80 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik 1 fala (NUS) 23 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 141 Konny [straty: 23R]
G1 3 50 Rekrut, 50 Ochotnik, 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik 1 fala (NUS) 71 Rekrut, 94 Puszkarz [straty: 71R]
G2 4 80 Ochotnik, 80 Łucznik 1 fala (NUS) 54 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Konny [straty: 54R]
G2 5 90 Ochotnik, 90 Wyborny Łucznik 1 fala (NUS) 72 Rekrut, 93 Konny [straty: 72R]
G2 6 80 Rekrut, Wielka Berta 1 fala (NUS) 39 Rekrut, 126 Puszkarz [straty: 39R]
G3 7 90 Ochotnik, 90 Kusznik 1 fala (NUS) 69 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 95 Konny [straty: 69R]
G3 8 80 Ochotnik, 80 Konny, 40 Łucznik 1 fala (NUS) 78 Rekrut, 87 Puszkarz [straty: 78R]
G3 9 100 Jeździec Mroku, 100 Kapłan Mrocznego Kultu, Bagienna Wiedźma 1 fala (MSW) 130 Rekrut
2 fala (NUS) 60 Rekrut, 105 Puszkarz [straty: 190R]
G4 10 120 Elitarny Żołnierz 1 fala (270) 100 Rekrut, 170 Puszkarz [straty: 100R]
G4 11 70 Elitarny Żołnierz, 70 Kusznik 1 fala (NUS) 60 Rekrut, 105 Puszkarz [straty: 60R]
G5 12 50 Łucznik, 50 Konny, 50 Puszkarz 1 fala (NUS) 165 Rekrut [straty: 10R]
G5 13 90 Konny, 90 Elitarny Żołnierz 1 fala (NUS) 90 Rekrut, 75 Puszkarz [straty: 90R]
G5 14 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik, Wielka Berta 1 fala (NUS) 24 Rekrut, 141 Puszkarz [straty: 24R]
G6 15 100 Kultysta, 100 Kapłan Mrocznego Kultu, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (NUS) 62 Rekrut, 103 Kusznik [straty: 262R]
G6 16 100 Jeździec Mroku, 80 Siewca Pożogi, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (270) 138 Rekrut, 132 Puszkarz [straty: 138R]
G6 17 30 Jeździec Mroku, 60 Siewca Pożogi, Pomiot Piekielny 1 fala (NUS) 1 Rekrut
2 fala (270) 104 Rekrut, 166 Puszkarz [straty: 105R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 5Obóz 8Obóz 10Obóz 13Obóz 15 i 16

Z Ga (14 Elitany Żołnierz + 186 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 39 Rekrut, 126 Puszkarz) wysyłamy Nusale na obóz 6.

z Gb (108 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z G3 (1 fala (MSW) 130 Rekrut) oraz
z W (2 fala (NUS) 60 Rekrut, 95 Puszkarz) wysyłamy Mistrza oraz Nusale na obóz 9.

Z Gc (77 Elitarny Żołnierz + 123 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, gdy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie
z W (1 fala (NUS) 60 Rekrut, 105 Puszkarz) wysyłamy Nusale na obóz 11.

Z Gd (100 Elitarny Żołnierz + 40 Konny) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 24 Rekrut, 141 Puszkarz) wysyłamy Nusale na obóz 14.

Z Ge (16 Żołnierz + 138 Elitarny Żołnierz + 46 Konny) wysyłamy Generała na obóz 15, zaraz po nim
z Gf (162 Elitarny Żołnierz + 38 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z G6 (1 fala (NUS) 1 Rekrut) oraz
z W (2 fala (270) 104 Rekrut, 166 Puszkarz) wysyłamy Nusale oraz Majora na obóz 17.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.