Kolejne Zakazane Eksperymenty – Generał 270 + Nusala + Vargus + Anslem + MSW z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 1.044 Rekrut [-1.044]
  • 157 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 166 Puszkarz
  • 2x
  • 583 Rekrut [-583]
  • 213 Konny
  • 16 Żołnierz
  • 300 Elitarny Żołnierz
  • 166 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 70 Ochotnik, 50 Łucznik 1 fala (VAR) 22 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 157 Konny [straty: 22R]
G1 2 80 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik 1 fala (NUS) 23 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 141 Konny [straty: 23R]
G1 3 50 Rekrut, 50 Ochotnik, 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik 1 fala (VAR) 61 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 118 Konny [straty: 61R]
G2 4 80 Ochotnik, 80 Łucznik 1 fala (VAR) 36 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 143 Konny [straty: 36R]
G2 5 90 Ochotnik, 90 Wyborny Łucznik 1 fala (VAR) 48 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 132 Konny [straty: 48R]
G2 6 80 Rekrut, Wielka Berta 1 fala (ANS) 31 Rekrut, 119 Puszkarz [straty: 31R]
G3 7 90 Ochotnik, 90 Kusznik 1 fala (VAR) 47 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 132 Konny [straty: 47R]
G3 8 80 Ochotnik, 80 Konny, 40 Łucznik 1 fala (VAR) 64 Rekrut, 116 Konny [straty: 64R]
G3 9 100 Jeździec Mroku, 100 Kapłan Mrocznego Kultu, Bagienna Wiedźma 1 fala (MSW) 130 Rekrut
2 fala (NUS) 60 Rekrut, 105 Puszkarz [straty: 190R]
G4 10 120 Elitarny Żołnierz 1 fala (VAR) 57 Rekrut, 123 Puszkarz [straty: 57R]
G4 11 70 Elitarny Żołnierz, 70 Kusznik 1 fala (VAR) 34 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 90 Konny, 55 Puszkarz [straty: 34R]
G5 12 50 Łucznik, 50 Konny, 50 Puszkarz 1 fala (NUS) 165 Rekrut [straty: 10R]
G5 13 90 Konny, 90 Elitarny Żołnierz 1 fala (ANS) 62 Rekrut, 88 Puszkarz [straty: 62R]
G5 14 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik, Wielka Berta 1 fala (NUS) 24 Rekrut, 141 Puszkarz [straty: 24R]
G6 15 100 Kultysta, 100 Kapłan Mrocznego Kultu, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (VAR) 1 Rekrut
2 fala (ANS) 1 Rekrut
3 fala (NUS) 90 Rekrut, 75 Puszkarz [straty: 92R]
G6 16 100 Jeździec Mroku, 80 Siewca Pożogi, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (270) 138 Rekrut, 132 Puszkarz [straty: 138R]
G6 17 30 Jeździec Mroku, 60 Siewca Pożogi, Pomiot Piekielny 1 fala (NUS) 1 Rekrut
2 fala (270) 104 Rekrut, 166 Puszkarz [straty: 105R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 5Obóz 8Obóz 10Obóz 13Obóz 15 i 16

Z Ga (14 Elitany Żołnierz + 186 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z W (1 fala (ANS) 31 Rekrut, 119 Puszkarz) wysyłamy Anslema na obóz 6.

z Gb (108 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z G3 (1 fala (MSW) 130 Rekrut) oraz
z W (2 fala (NUS) 60 Rekrut, 95 Puszkarz) wysyłamy Mistrza oraz Nusale na obóz 9.

Z Gc (77 Elitarny Żołnierz + 123 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, gdy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie
z W (1 fala (VAR) 34 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 90 Konny, 55 Puszkarz) wysyłamy Vargusa na obóz 11.

Z Gd (100 Elitarny Żołnierz + 40 Konny) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 24 Rekrut, 141 Puszkarz) wysyłamy Nusale na obóz 14.

Z Ge (16 Żołnierz + 138 Elitarny Żołnierz + 46 Konny) wysyłamy Generała na obóz 15, zaraz po nim
z Gf (162 Elitarny Żołnierz + 38 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z G6 (1 fala (NUS) 1 Rekrut) oraz
z W (2 fala (270) 104 Rekrut, 166 Puszkarz) wysyłamy Nusale oraz Majora na obóz 17.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.