Kolejne Zakazane Eksperymenty – Generał 270 z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 3x
 • 1.436 Rekrut [-1.436]
 • 60 Ochotnik [-60]
 • 409 Konny [-400]
 • 216 Elitarny Żołnierz
 • 224 Puszkarz
 • 2x
 • 645 Rekrut [-645]
 • 284 Konny [-200]
 • 109 Żołnierz [-93]
 • 300 Elitarny Żołnierz
 • 224 Puszkarz [-3]


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 70 Ochotnik, 50 Łucznik 1 fala (270) 38 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 231 Konny [straty: 38R]
G1 2 80 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik 1 fala (270) 25 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 244 Konny [straty: 25R]
G1 3 50 Rekrut, 50 Ochotnik, 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik 1 fala (270) 110 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 159 Puszkarz [straty: 110R]
G2 4 80 Ochotnik, 80 Łucznik 1 fala (270) 58 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 211 Konny [straty: 58R]
G2 5 90 Ochotnik, 90 Wyborny Łucznik 1 fala (270) 75 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 194 Konny [straty: 75R]
G2 6 80 Rekrut, Wielka Berta 1 fala (270) 46 Rekrut, 224 Puszkarz [straty: 46R]
G3 7 90 Ochotnik, 90 Kusznik 1 fala (270) 74 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Konny, 75 Puszkarz [straty: 74R]
G3 8 80 Ochotnik, 80 Konny, 40 Łucznik 1 fala (270) 112 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 157 Puszkarz [straty: 112R]
G3 9 100 Jeździec Mroku, 100 Kapłan Mrocznego Kultu, Bagienna Wiedźma 1 fala (200) 200 Konny
2 fala (270) 60 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 209 Konny [straty: 60 Och, 200K]
G4 10 120 Elitarny Żołnierz 1 fala (270) 100 Rekrut, 170 Puszkarz [straty: 100R]
G4 11 70 Elitarny Żołnierz, 70 Kusznik 1 fala (270) 60 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 90 Konny, 119 Puszkarz [straty: 60R]
G5 12 50 Łucznik, 50 Konny, 50 Puszkarz 1 fala (270) 54 Rekrut, 216 Elitarny Żołnierz [straty: 54R]
G5 13 90 Konny, 90 Elitarny Żołnierz 1 fala (270) 96 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 173 Puszkarz [straty: 96R]
G5 14 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik, Wielka Berta 1 fala (270) 70 Rekrut, 200 Puszkarz [straty: 70R]
G6 15 100 Kultysta, 100 Kapłan Mrocznego Kultu, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (270) 112 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 157 Puszkarz [straty: 312R]
G6 16 100 Jeździec Mroku, 80 Siewca Pożogi, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (270) 138 Rekrut, 132 Puszkarz [straty: 138R]
G6 17 30 Jeździec Mroku, 60 Siewca Pożogi, Pomiot Piekielny 1 fala (200) 200 Konny
2 fala (270) 68 Rekrut, 202 Puszkarz [straty: 68R, 200K]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 5Obóz 8Obóz 10Obóz 13Obóz 15 i 16

Z Ga (14 Elitany Żołnierz + 186 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 46 Rekrut, 224 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 6.

z Gb (108 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 42 Rekrut, 93 Żołnierz, 135 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 9.

Z Gc (77 Elitarny Żołnierz + 123 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, gdy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie
z W (1 fala (270) 60 Rekrut + 1 Elitarny Żołnierz, 90 Konny, 119 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 11.

Z Gd (100 Elitarny Żołnierz + 40 Konny) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 70 Rekrut, 200 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 14.

Z Ge (16 Żołnierz + 138 Elitarny Żołnierz + 46 Konny) wysyłamy Generała na obóz 15, zaraz po nim
z Gf (162 Elitarny Żołnierz + 38 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z G6 (1 fala (200) 200 Konny) oraz
z W (2 fala (270) 68 Rekrut, 202 Puszkarz) wysyłamy Generała i Majora na obóz 17.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.