Kolejne Zakazane Eksperymenty – Generał Anslem z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 4x
  • 1.360 Rekrut [-1.360]
  • 252 Ochotnik [-252]
  • 400 Konny [-400]
  • 130 Kusznik
  • 114 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 70 Ochotnik, 50 Łucznik 1 fala (ANS) 40 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 109 Konny [straty: 40R]
G1 2 80 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik 1 fala (ANS) 30 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 119 Konny [straty: 30R]
G1 3 50 Rekrut, 50 Ochotnik, 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik 1 fala (ANS) 85 Rekrut, 65 Elitarny Żołnierz [straty: 85R]
G2 4 80 Ochotnik, 80 Łucznik 1 fala (ANS) 61 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 88 Konny [straty: 61R]
G2 5 90 Ochotnik, 90 Wyborny Łucznik 1 fala (ANS) 87 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 62 Konny [straty: 87R]
G2 6 80 Rekrut, Wielka Berta 1 fala (ANS) 36 Rekrut, 114 Elitarny Żołnierz [straty: 36R]
G3 7 90 Ochotnik, 90 Kusznik 1 fala (ANS) 52 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 97 Konny [straty: 52 Och]
G3 8 80 Ochotnik, 80 Konny, 40 Łucznik 1 fala (ANS) 78 Rekrut, 72 Elitarny Żołnierz [straty: 78R]
G3 9 100 Jeździec Mroku, 100 Kapłan Mrocznego Kultu, Bagienna Wiedźma 1 fala (200) 200 Konny
2 fala (ANS) 104 Rekrut, 46 Kusznik [straty: 200K, 104R]
G4 10 120 Elitarny Żołnierz 1 fala (ANS) 125 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 24 Kusznik [straty: 125R]
G4 11 70 Elitarny Żołnierz, 70 Kusznik 1 fala (ANS) 112 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 37 Konny [straty: 112R]
G5 12 50 Łucznik, 50 Konny, 50 Puszkarz 1 fala (ANS) 45 Rekrut, 105 Elitarny Żołnierz [straty: 45R]
G5 13 90 Konny, 90 Elitarny Żołnierz 1 fala (ANS) 120 Rekrut, 30 Elitarny Żołnierz [straty: 120R]
G5 14 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik, Wielka Berta 1 fala (ANS) 47 Rekrut, 103 Elitarny Żołnierz [straty: 47R]
G6 15 100 Kultysta, 100 Kapłan Mrocznego Kultu, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (ANS) 70 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 79 Kusznik [straty: 200R, 70 Och]
G6 16 100 Jeździec Mroku, 80 Siewca Pożogi, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 170 Rekrut
2 fala (ANS) 20 Rekrut, 130 Kusznik [straty: 190R]
G6 17 30 Jeździec Mroku, 60 Siewca Pożogi, Pomiot Piekielny 1 fala (200) 200 Konny
2 fala (ANS) 130 Ochotnik, 20 Elitarny Żołnierz [straty: 130 Och, 200K]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.