Kolejne Zakazane Eksperymenty – Generał Borys z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 4x
  • 1.274 Rekrut [-1.274]
  • 169 Ochotnik [-169]
  • 300 Konny [-300]
  • 122 Kusznik
  • 133 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 70 Ochotnik, 50 Łucznik 1 fala (BRS) 37 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 142 Konny [straty: 37R]
G1 2 80 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik 1 fala (BRS) 24 Rekrut, 156 Konny [straty: 24R]
G1 3 50 Rekrut, 50 Ochotnik, 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik 1 fala (BRS) 76 Rekrut, 104 Elitarny Żołnierz [straty: 76R]
G2 4 80 Ochotnik, 80 Łucznik 1 fala (BRS) 56 Rekrut, 124 Konny [straty: 56R]
G2 5 90 Ochotnik, 90 Wyborny Łucznik 1 fala (BRS) 76 Rekrut, 104 Konny [straty: 76R]
G2 6 80 Rekrut, Wielka Berta 1 fala (BRS) 57 Rekrut, 123 Elitarny Żołnierz [straty: 57R]
G3 7 90 Ochotnik, 90 Kusznik 1 fala (BRS) 78 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 101 Konny [straty: 78R]
G3 8 80 Ochotnik, 80 Konny, 40 Łucznik 1 fala (BRS) 82 Rekrut, 98 Elitarny Żołnierz [straty: 82R]
G3 9 100 Jeździec Mroku, 100 Kapłan Mrocznego Kultu, Bagienna Wiedźma 1 fala (200) 200 Konny
2 fala (BRS) 58 Rekrut, 122 Kusznik [straty: 200K, 58R]
G4 10 120 Elitarny Żołnierz 1 fala (BRS) 76 Ochotnik, 104 Kusznik [straty: 76 Och]
G4 11 70 Elitarny Żołnierz, 70 Kusznik 1 fala (BRS) 62 Rekrut, 118 Kusznik [straty: 62R]
G5 12 50 Łucznik, 50 Konny, 50 Puszkarz 1 fala (BRS) 180 Rekrut [straty: 10R]
G5 13 90 Konny, 90 Elitarny Żołnierz 1 fala (BRS) 129 Rekrut, 51 Elitarny Żołnierz [straty: 129R]
G5 14 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik, Wielka Berta 1 fala (BRS) 47 Rekrut, 133 Elitarny Żołnierz [straty: 47R]
G6 15 100 Kultysta, 100 Kapłan Mrocznego Kultu, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (BRS) 80 Rekrut, 100 Kusznik [straty: 280R]
G6 16 100 Jeździec Mroku, 80 Siewca Pożogi, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 100 Konny
2 fala (BRS) 82 Rekrut, 98 Kusznik [straty: 100K, 82R]
G6 17 30 Jeździec Mroku, 60 Siewca Pożogi, Pomiot Piekielny 1 fala (BRS) 120 Rekrut
2 fala (200) 93 Ochotnik, 107 Elitarny Żołnierz [straty: 120R, 93 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.