Kolejne Zakazane Eksperymenty – Generał MSW z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 4x
 • 1.725 Rekrut [-1.725]
 • 209 Ochotnik [-209]
 • 195 Konny
 • 168 Kusznik
 • 185 Elitarny Żołnierz
 • 4x
 • 1.390 Rekrut [-1.390]
 • 209 Ochotnik [-209]
 • 195 Konny
 • 168 Kusznik
 • 252 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 70 Ochotnik, 50 Łucznik 1 fala (MSW) 40 Rekrut, 180 Konny [straty: 40R]
G1 2 80 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik 1 fala (MSW) 24 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 195 Konny [straty: 24R]
G1 3 50 Rekrut, 50 Ochotnik, 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik 1 fala (MSW) 96 Rekrut, 124 Elitarny Żołnierz [straty: 96R]
G2 4 80 Ochotnik, 80 Łucznik 1 fala (MSW) 58 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 161 Konny [straty: 58R]
G2 5 90 Ochotnik, 90 Wyborny Łucznik 1 fala (MSW) 75 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 144 Konny [straty: 75R]
G2 6 80 Rekrut, Wielka Berta 1 fala (MSW) 54 Rekrut, 166 Elitarny Żołnierz [straty: 54R]
G3 7 90 Ochotnik, 90 Kusznik 1 fala (MSW) 70 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 49 Kusznik [straty: 70R]
G3 8 80 Ochotnik, 80 Konny, 40 Łucznik 1 fala (MSW) 104 Rekrut, 116 Elitarny Żołnierz [straty: 104R]
G3 9 100 Jeździec Mroku, 100 Kapłan Mrocznego Kultu, Bagienna Wiedźma 1 fala (MSW) 220 Rekrut
2 fala (MSW) 51 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 168 Kusznik [straty: 271R]
G4 10 120 Elitarny Żołnierz 1 fala (MSW) 134 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 85 Kusznik [straty: 134R]
G4 11 70 Elitarny Żołnierz, 70 Kusznik 1 fala (MSW) 60 Rekrut, 40 Konny, 120 Kusznik [straty: 60R]
G5 12 50 Łucznik, 50 Konny, 50 Puszkarz 1 fala (MSW) 35 Rekrut, 185 Elitarny Żołnierz [straty: 35R]
G5 13 90 Konny, 90 Elitarny Żołnierz 1 fala (MSW) 126 Rekrut, 94 Elitarny Żołnierz [straty: 126R]
G5 14 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik, Wielka Berta 1 fala (MSW) 68 Rekrut, 152 Elitarny Żołnierz [straty: 68R]
G6 15 100 Kultysta, 100 Kapłan Mrocznego Kultu, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (MSW) 90 Rekrut, 130 Kusznik [straty: 290R]
G6 16 100 Jeździec Mroku, 80 Siewca Pożogi, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MSW) 143 Ochotnik, 77 Elitarny Żołnierz [straty: 143 Och]
G6 17 30 Jeździec Mroku, 60 Siewca Pożogi, Pomiot Piekielny 1 fala (MSW) 220 Rekrut
2 fala (MSW) 66 Ochotnik, 154 Elitarny Żołnierz [straty: 220R, 66 Och]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 5Obóz 10Obóz 13

Z Ga (14 Elitany Żołnierz + 186 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 54 Rekrut, 166 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 6.

Z Gc (77 Elitarny Żołnierz + 123 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, gdy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie
z W (1 fala (MSW) 60 Rekrut + 40 Konny, 120 Kusznik) wysyłamy Mistrza na obóz 11.

Z Gd (100 Elitarny Żołnierz + 40 Konny) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 68 Rekrut, 152 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 14.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.