Kolejne Zakazane Eksperymenty – Generał Nusala z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 4x
  • 1.244 Rekrut [-1.244]
  • 161 Ochotnik [-161]
  • 300 Konny [-300]
  • 105 Kusznik
  • 130 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 70 Ochotnik, 50 Łucznik 1 fala (NUS) 37 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Konny [straty: 37R]
G1 2 80 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik 1 fala (NUS) 23 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 141 Konny [straty: 23R]
G1 3 50 Rekrut, 50 Ochotnik, 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik 1 fala (NUS) 71 Rekrut, 94 Elitarny Żołnierz [straty: 71R]
G2 4 80 Ochotnik, 80 Łucznik 1 fala (NUS) 54 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Konny [straty: 54R]
G2 5 90 Ochotnik, 90 Wyborny Łucznik 1 fala (NUS) 72 Rekrut, 93 Konny [straty: 72R]
G2 6 80 Rekrut, Wielka Berta 1 fala (NUS) 53 Rekrut, 112 Elitarny Żołnierz [straty: 53R]
G3 7 90 Ochotnik, 90 Kusznik 1 fala (NUS) 69 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 95 Konny [straty: 69R]
G3 8 80 Ochotnik, 80 Konny, 40 Łucznik 1 fala (NUS) 78 Rekrut, 87 Elitarny Żołnierz [straty: 78R]
G3 9 100 Jeździec Mroku, 100 Kapłan Mrocznego Kultu, Bagienna Wiedźma 1 fala (200) 100 Konny
2 fala (NUS) 80 Rekrut, 85 Kusznik [straty: 100K, 80R]
G4 10 120 Elitarny Żołnierz 1 fala (NUS) 65 Ochotnik, 100 Kusznik [straty: 65 Och]
G4 11 70 Elitarny Żołnierz, 70 Kusznik 1 fala (NUS) 59 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 105 Kusznik [straty: 59R]
G5 12 50 Łucznik, 50 Konny, 50 Puszkarz 1 fala (NUS) 165 Rekrut [straty: 10R]
G5 13 90 Konny, 90 Elitarny Żołnierz 1 fala (NUS) 136 Rekrut, 29 Elitarny Żołnierz [straty: 136R]
G5 14 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik, Wielka Berta 1 fala (NUS) 35 Rekrut, 130 Elitarny Żołnierz [straty: 35R]
G6 15 100 Kultysta, 100 Kapłan Mrocznego Kultu, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (NUS) 62 Rekrut, 103 Kusznik [straty: 262R]
G6 16 100 Jeździec Mroku, 80 Siewca Pożogi, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 110 Rekrut
2 fala (NUS) 95 Rekrut, 70 Kusznik [straty: 205R]
G6 17 30 Jeździec Mroku, 60 Siewca Pożogi, Pomiot Piekielny 1 fala (200) 200 Konny
2 fala (NUS) 96 Ochotnik, 72 Elitarny Żołnierz [straty: 96 Och, 225K]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.