Kolejne Zakazane Eksperymenty – Generał Vargus z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 4x
  • 1.152 Rekrut [-1.152]
  • 161 Ochotnik [-161]
  • 320 Konny [-290]
  • 143 Kusznik
  • 107 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 70 Ochotnik, 50 Łucznik 1 fala (VAR) 22 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 157 Konny [straty: 22R]
G1 2 80 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik 1 fala (VAR) 25 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 154 Konny [straty: 25R]
G1 3 50 Rekrut, 50 Ochotnik, 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik 1 fala (VAR) 61 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 118 Konny [straty: 61R]
G2 4 80 Ochotnik, 80 Łucznik 1 fala (VAR) 36 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 143 Konny [straty: 36R]
G2 5 90 Ochotnik, 90 Wyborny Łucznik 1 fala (VAR) 48 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 132 Konny [straty: 48R]
G2 6 80 Rekrut, Wielka Berta 1 fala (VAR) 41 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 138 Kusznik [straty: 41R]
G3 7 90 Ochotnik, 90 Kusznik 1 fala (VAR) 47 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 132 Konny [straty: 47R]
G3 8 80 Ochotnik, 80 Konny, 40 Łucznik 1 fala (VAR) 64 Rekrut, 116 Konny [straty: 64R]
G3 9 100 Jeździec Mroku, 100 Kapłan Mrocznego Kultu, Bagienna Wiedźma 1 fala (200) 200 Konny
2 fala (VAR) 68 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 111 Konny [straty: 68 Och, 200K]
G4 10 120 Elitarny Żołnierz 1 fala (VAR) 77 Rekrut, 103 Kusznik [straty: 77R]
G4 11 70 Elitarny Żołnierz, 70 Kusznik 1 fala (VAR) 42 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 90 Konny, 47 Kusznik [straty: 42R]
G5 12 50 Łucznik, 50 Konny, 50 Puszkarz 1 fala (VAR) 11 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Konny, 48 Kusznik [straty: 11R]
G5 13 90 Konny, 90 Elitarny Żołnierz 1 fala (VAR) 69 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Kusznik [straty: 69R]
G5 14 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik, Wielka Berta 1 fala (VAR) 36 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 143 Kusznik [straty: 36R]
G6 15 100 Kultysta, 100 Kapłan Mrocznego Kultu, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (VAR) 73 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 106 Kusznik [straty: 273R]
G6 16 100 Jeździec Mroku, 80 Siewca Pożogi, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 110 Rekrut
2 fala (VAR) 100 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 79 Kusznik [straty: 210R]
G6 17 30 Jeździec Mroku, 60 Siewca Pożogi, Pomiot Piekielny 1 fala (VAR) 90 Rekrut, 90 Konny
2 fala (200) 93 Ochotnik, 107 Elitarny Żołnierz [straty: 90R, 90K, 93 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.