Kolejne Zakazane Eksperymenty – Generał Vargus z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 3x
 • 1.176 Rekrut [-1.176]
 • 93 Ochotni [-93]
 • 320 Konny [-290]
 • 106 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 144 Puszkarz
 • 2x
 • 462 Rekrut [-462]
 • 93 Ochotni [-93]
 • 413 Konny [-290]
 • 44 Kusznik
 • 16 Żołnierz
 • 300 Elitarny Żołnierz
 • 144 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 70 Ochotnik, 50 Łucznik 1 fala (VAR) 22 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 157 Konny [straty: 22R]
G1 2 80 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik 1 fala (VAR) 25 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 154 Konny [straty: 25R]
G1 3 50 Rekrut, 50 Ochotnik, 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik 1 fala (VAR) 61 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 118 Konny [straty: 61R]
G2 4 80 Ochotnik, 80 Łucznik 1 fala (VAR) 36 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 143 Konny [straty: 36R]
G2 5 90 Ochotnik, 90 Wyborny Łucznik 1 fala (VAR) 48 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 132 Konny [straty: 48R]
G2 6 80 Rekrut, Wielka Berta 1 fala (VAR) 41 Rekrut, 139 Puszkarz [straty: 41R]
G3 7 90 Ochotnik, 90 Kusznik 1 fala (VAR) 47 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 132 Konny [straty: 47R]
G3 8 80 Ochotnik, 80 Konny, 40 Łucznik 1 fala (VAR) 64 Rekrut, 116 Konny [straty: 64R]
G3 9 100 Jeździec Mroku, 100 Kapłan Mrocznego Kultu,
Bagienna Wiedźma
1 fala (200) 200 Konny
2 fala (VAR) 93 Ochotnik, 87 Puszkarz [straty: 93 Och, 200K]
G4 10 120 Elitarny Żołnierz 1 fala (VAR) 57 Rekrut, 123 Puszkarz [straty: 57R]
G4 11 70 Elitarny Żołnierz, 70 Kusznik 1 fala (VAR) 34 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 90 Konny, 55 Puszkarz [straty: 34R]
G5 12 50 Łucznik, 50 Konny, 50 Puszkarz 1 fala (VAR) 11 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Konny, 48 Kusznik [straty: 11R]
G5 13 90 Konny, 90 Elitarny Żołnierz 1 fala (VAR) 62 Rekrut, 118 Puszkarz [straty: 62R]
G5 14 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik, Wielka Berta 1 fala (VAR) 35 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 144 Puszkarz [straty: 35R]
G6 15 100 Kultysta, 100 Kapłan Mrocznego Kultu,
Arcykapłan Mrocznego Kultu
1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (VAR) 73 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 106 Kusznik [straty: 273R]
G6 16 100 Jeździec Mroku, 80 Siewca Pożogi,
Arcykapłan Mrocznego Kultu
1 fala (200) 110 Rekrut
2 fala (VAR) 100 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 79 Puszkarz [straty: 210R]
G6 17 30 Jeździec Mroku, 60 Siewca Pożogi, Pomiot Piekielny 1 fala (VAR) 90 Rekrut, 90 Konny
2 fala (200) 60 Rekrut, 140 Puszkarz [straty: 150R, 90K]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 5Obóz 8Obóz 10Obóz 13Obóz 15 i 16

Z Ga (14 Elitany Żołnierz + 186 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z W (1 fala (VAR) 41 Rekrut, 139 Puszkarz) wysyłamy Vargusa na obóz 6.

z Gb (108 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z G3 (1 fala (200) 200 Konny) oraz
z W (2 fala (VAR) 93 Ochotnik, 87 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 9.

Z Gc (77 Elitarny Żołnierz + 123 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, gdy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie
z W (1 fala (VAR) 34 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 90 Konny, 55 Puszkarz) wysyłamy Vargusa na obóz 11.

Z Gd (100 Elitarny Żołnierz + 40 Konny) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z W (1 fala (VAR) 35 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 144 Puszkarz) wysyłamy Vargusa na obóz 14.

Z Ge (16 Żołnierz + 138 Elitarny Żołnierz + 46 Konny) wysyłamy Generała na obóz 15, zaraz po nim
z Gf (162 Elitarny Żołnierz + 38 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z G6 (1 fala (VAR) 90 Rekrut, 90 Konny) oraz
z W (2 fala (200) 60 Rekrut, 140 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 17.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.