Matczyna Miłość – Generał 200 z Kusznikami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 4x
  • 358 Rekrut [-358]
  • 358 Konny [-358]
  • 125 Kusznik
  • 142 Żołnierz [-72]


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 72 Rekrut, 128 Żołnierz [straty: 272R]
G1 2 100 Kolce + 200 Szary Wilk + 200 Szary Wilk 1 fala (200) 58 Rekrut, 142 Żołnierz [straty: 58R]
G1 3 Krwawa Maryna, 50 Piracki Oficer, Zwariowany Kuchta, 50 Ogniomistrz 1 fala (200) 189 Konny
2 fala (200) 28 Rekrut, 169 Konny
3 fala (200) 75 Żołnierz, 125 Kusznik [straty: 28R, 358K, 72Ż]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.