Matczyna Miłość – Generał 250 + Anslem + MSW z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 532 Rekrut [-532]
  • 140 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (250) 162 Rekrut, 88 Puszkarz [straty: 162R]
G1 2 100 Kolce + 200 Szary Wilk + 200 Szary Wilk 1 fala (ANS) 150 Rekrut [straty: 20R]
G1 3 Krwawa Maryna, 50 Piracki Oficer, Zwariowany Kuchta, 50 Ogniomistrz 1 fala (ANS) 150 Rekrut
2 fala (MSW) 90 Rekrut
3 fala (250) 110 Rekrut, 140 Puszkarz [straty: 350R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.