Matczyna Miłość – Generał 250 z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 2x
  • 244 Rekrut [-244]
  • 333 Konny [-333]
  • 37 Żołnierz [-36]
  • 213 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (250) 162 Rekrut, 88 Puszkarz [straty: 162R]
G1 2 100 Kolce + 200 Szary Wilk + 200 Szary Wilk 1 fala (250) 53 Rekrut, 197 Puszkarz [straty: 53R]
G1 3 Krwawa Maryna, 50 Piracki Oficer, Zwariowany Kuchta, 50 Ogniomistrz 1 fala (200) 112 Konny
2 fala (250) 29 Rekrut, 221 Konny
3 fala (250) 37 Żołnierz, 213 Puszkarz [straty: 333K, 29R, 36Ż]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.