Matczyna Miłość – Generał 270 + Borys + MSW z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 552 Rekrut [-552]
  • 180 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (BRS) 180 Rekrut [straty: 161R]
G1 2 100 Kolce + 200 Szary Wilk + 200 Szary Wilk 1 fala (BRS) 180 Rekrut [straty: 31R]
G1 3 Krwawa Maryna, 50 Piracki Oficer, Zwariowany Kuchta, 50 Ogniomistrz 1 fala (BRS) 180 Rekrut
2 fala (MSW) 90 Rekrut
3 fala (270) 90 Rekrut, 180 Puszkarz [straty: 360R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.