Matczyna Miłość – Generał 270 + MSW z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 2x
  • 647 Rekrut [-647]
  • 200 Puszkarz
Pułapki niszczymy jednym atakiem, puszczając Generała od razu na obóz 4

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (MSW) 162 Rekrut, 58 Puszkarz [straty: 162R]
G1 2 100 Kolce + 200 Szary Wilk + 200 Szary Wilk 1 fala (270) 70 Rekrut, 200 Puszkarz [straty: 55R]
G1 3 Krwawa Maryna, 50 Piracki Oficer, Zwariowany Kuchta, 50 Ogniomistrz 1 fala (MSW) 180 Rekrut
2 fala (MSW) 160 Rekrut
3 fala (270) 90 Rekrut, 180 Puszkarz [straty: 430R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.