Matczyna Miłość – Generał 270 + Nusala + Vargus + Anslem z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 435 Rekrut [-435]
  • 160 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (VAR) 140 Rekrut, 40 Puszkarz [straty: 140R]
G1 2 100 Kolce + 200 Szary Wilk + 200 Szary Wilk 1 fala (ANS) 150 Rekrut [straty: 20R]
G1 3 Krwawa Maryna, 50 Piracki Oficer, Zwariowany Kuchta, 50 Ogniomistrz 1 fala (NUS) 165 Rekrut
2 fala (270) 110 Rekrut, 160 Puszkarz [straty: 275R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.