Matczyna Miłość – Generał 270 + Nusala z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 483 Rekrut [-483]
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 160 Puszkarz

VIDEO PORADNIK


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (NUS) 155 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 9 Puszkarz [straty: 155R]
G1 2 100 Kolce + 200 Szary Wilk + 200 Szary Wilk 1 fala (NUS) 165 Rekrut [straty: 53R]
G1 3 Krwawa Maryna, 50 Piracki Oficer, Zwariowany Kuchta, 50 Ogniomistrz 1 fala (NUS) 165 Rekrut
2 fala (270) 110 Rekrut, 160 Puszkarz [straty: 275R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.