Matczyna Miłość – General 270 + Vargus + MSW z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 575 Rekrut [-575]
  • 80 Konny [-80]
  • 160 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (VAR) 140 Rekrut, 40 Puszkarz [straty: 140R]
G1 2 100 Kolce + 200 Szary Wilk + 200 Szary Wilk 1 fala (VAR) 180 Rekrut [straty: 45R]
G1 3 Krwawa Maryna, 50 Piracki Oficer, Zwariowany Kuchta, 50 Ogniomistrz 1 fala (MSW) 180 Rekrut
2 fala (VAR) 100 Rekrut, 80 Konny
3 fala (270) 110 Rekrut, 160 Puszkarz [straty: 390R, 80K]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.