Matczyna Miłość – Generał 270 z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 329 Rekrut [-329]
  • 333 Konny [-333]
  • 200 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (270) 160 Rekrut, 110 Puszkarz [straty: 160R]
G1 2 100 Kolce + 200 Szary Wilk + 200 Szary Wilk 1 fala (270) 70 Rekrut, 200 Puszkarz [straty: 50R]
G1 3 Krwawa Maryna, 50 Piracki Oficer, Zwariowany Kuchta, 50 Ogniomistrz 1 fala (200) 112 Konny
2 fala (250) 29 Rekrut, 221 Konny
3 fala (270) 90 Rekrut, 180 Puszkarz [straty: 333K, 119R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.