Matczyna Miłość – Generał Borys z Kusznikami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 2x
  • 372 Rekrut [-372]
  • 155 Konny [-155]
  • 125 Kusznik
  • 75 Żołnierz [-75]


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (BRS) 180 Rekrut [straty: 161R]
G1 2 100 Kolce + 200 Szary Wilk + 200 Szary Wilk 1 fala (BRS) 180 Rekrut [straty: 31R]
G1 3 Krwawa Maryna, 50 Piracki Oficer, Zwariowany Kuchta, 50 Ogniomistrz 1 fala (BRS) 180 Rekrut
2 fala (200) 155 Konny
3 fala (200) 75 Żołnierz, 125 Kusznik [straty: 180R, 155K, 75Ż]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.