Matczyna Miłość – Generał MSW z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 3x
  • 557 Rekrut [-557]
  • 109 Ochotnik [-109]
  • 110 Kusznik
  • 55 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (MSW) 165 Rekrut, 55 Elitarny Żołnierz [straty: 165R]
G1 2 100 Kolce + 200 Szary Wilk + 200 Szary Wilk 1 fala (MSW) 220 Rekrut [straty: 52R]
G1 3 Krwawa Maryna, 50 Piracki Oficer, Zwariowany Kuchta, 50 Ogniomistrz 1 fala (MSW) 180 Rekrut
2 fala (MSW) 160 Rekrut
3 fala (MSW) 109 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Kusznik [straty: 340R, 109 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.