Matczyna Miłość – Generał MSW z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 3x
  • 554 Rekrut [-554]
  • 40 Żołnierz [-40]
  • 180 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (MSW) 162 Rekrut, 58 Puszkarz [straty: 162R]
G1 2 100 Kolce + 200 Szary Wilk + 200 Szary Wilk 1 fala (MSW) 220 Rekrut [straty: 52R]
G1 3 Krwawa Maryna, 50 Piracki Oficer, Zwariowany Kuchta, 50 Ogniomistrz 1 fala (MSW) 180 Rekrut
2 fala (MSW) 160 Rekrut
3 fala (MSW) 40 Żołnierz, 180 Puszkarz [straty: 340R, 40Ż]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.