Matczyna Miłość – SGG + MGG (sasquisuiser)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 166 Rekrut [-165]
  • 50 Żołnierz [-25]
  • 115 Elitarny Żołnierz
  • 230 Kusznik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

GEM MGG
Pierwsza Pomoc 3/3 Pierwsza Pomoc 3/3


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (GEM) 165 Rekrut, 115 Elitarny Żołnierz [straty: 165R]
G1 3 Krwawa Maryna, 50 Piracki Oficer, Zwariowany Kuchta, 50 Strzelec 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 3 Krwawa Maryna, 50 Piracki Oficer, Zwariowany Kuchta, 50 Strzelec 1 fala (GEM) 50 Żołnierz, 230 Kusznik [straty: 25Ż]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.