Mroczni Kapłani – Generał 270 z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 392 Rekrut [-392]
  • 270 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 215 Puszkarz
  • 2x
  • 365 Rekrut [-365]
  • 270 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 215 Puszkarz
Nie musimy atakować obozów 2 i 3 żeby zaliczyć zadania w przygodzie.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 60 Kultysta, 20 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (270) 8 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 261 Konny [straty: 8R]
G1 2 25 Kultysta, 25 Jeździec Mroku, 30 Fanatyk, 10 Siewca Pożogi 1 fala (270) 55 Rekrut, 215 Puszkarz [straty: 55R]
G1 3 30 Jeździec Mroku, 50 Fanatyk, 10 Siewca Pożogi 1 fala (200) 32 Rekrut
2 fala (270) 200 Konny [straty: 32R]
G1 4 40 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 40 Kapłan Mrocznego Kultu, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (270) 114 Rekrut, 156 Puszkarz [straty: 114R]
G1 5 20 Łotr, 10 Pies Strażniczy 1 fala (270) 19 Rekrut, 100 Puszkarz [straty: 19R]
G1 6 20 Łotr, 20 Pies Strażniczy, 20 Łowca, Śmierdziel 1 fala (270) 38 Rekrut, 100 Puszkarz [straty: 38R]
G2 7 30 Kultysta, 40 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (270) 270 Konny [straty: 0]
G2 8 30 Jeździec Mroku, 30 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (270) 32 Rekrut, 100 Puszkarz [straty: 32R]
G2 9 30 Kultysta, 20 Jeździec Mroku, 10 Siewca Pożogi 1 fala (270) 30 Rekrut, 100 Puszkarz [straty: 27R]
G2 10 40 Kultysta, 30 Kapłan Mrocznego Kultu, 20 Jeździec Mroku, Bagienna Wiedźma 1 fala (270) 67 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 202 Puszkarz [straty: 67R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 1Obóz 5

Z Ga (126 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 55 Rekrut, 215 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 2.

Z Gb (56 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 38 Rekrut, 100 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 6.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.