Mroczni Kapłani – Generał Nusala + Vargus + Anslem z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 75 Rekrut [-75]
  • 177 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 165 Puszkarz
  • 66 Rekrut [-66]
  • 303 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 165 Puszkarz
Nie musimy atakować obozów 2 i 3 żeby zaliczyć zadania w przygodzie.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 60 Kultysta, 20 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (NUS) 7 Rekrut, 158 Konny [straty: 7R]
G1 2 25 Kultysta, 25 Jeździec Mroku, 30 Fanatyk, 10 Siewca Pożogi 1 fala (VAR) 2 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 177 Konny [straty: 2R]
G1 3 30 Jeździec Mroku, 50 Fanatyk, 10 Siewca Pożogi 1 fala (VAR) 3 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 176 Konny [straty: 3R]
G1 4 40 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 40 Kapłan Mrocznego Kultu, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (ANS) 1 Rekrut
2 fala (NUS) 32 Rekrut, 133 Puszkarz [straty: 33R]
G1 5 20 Łotr, 10 Pies Strażniczy 1 fala (VAR) 2 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 177 Konny [straty: 2R]
G1 6 20 Łotr, 20 Pies Strażniczy, 20 Łowca, Śmierdziel 1 fala (VAR) 7 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 72 Puszkarz [straty: 7R]
G2 7 30 Kultysta, 40 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (NUS) 165 Konny [straty: 0]
G2 8 30 Jeździec Mroku, 30 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (VAR) 3 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 176 Konny [straty: 3R]
G2 9 30 Kultysta, 20 Jeździec Mroku, 10 Siewca Pożogi 1 fala (VAR) 2 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 177 Konny [straty: 2R]
G2 10 40 Kultysta, 30 Kapłan Mrocznego Kultu, 20 Jeździec Mroku, Bagienna Wiedźma 1 fala (NUS) 1 Rekrut
2 fala (VAR) 15 Rekrut, 165 Puszkarz [straty: 16R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 1Obóz 5

Z Ga (126 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z W (1 fala (VAR) 2 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 177 Konny) wysyłamy Vargusa na obóz 2.

Z Gb (56 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z W (1 fala (VAR) 7 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 72 Puszkarz) wysyłamy Vargusa na obóz 6.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.