Okradać Bogatych – Generał 200 z Kusznikami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 3x
  • 1.046 Rekrut [-1.046]
  • 200 Konny
  • 35 Kusznik
  • 190 Żołnierz
W lesie znajdują się pułapki na które musimy uważać.
Garnizon G1 stawiamy jak najbliżej lewej krawędzi granicy strefy lądowania 1 na wyspie, aby ominąć pułapki.
Na wieże 5 oraz 12 wysyłamy 100 konnych, atakujemy wszystkie wieże po kolei nie ponosząc żadnych strat.
Generał atakując obozy 11 – 14 musi przejść wąskim przesmykiem w górach. Jeśli nie idzie tamtędy, zawracamy go, bo może się natknąć na pułapkę.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 30 Rekrut, 40 Łucznik 1 fala (200) 200 Konny [straty: 0]
G1 2 40 Szary Wilk 1 fala (200) 2 Rekrut, 80 Żołnierz [straty: 2R]
G1 3 Sir Robin, 20 Elitarny Żołnierz, 20 Kusznik, 20 Puszkarz 1 fala (200) 97 Rekrut, 103 Żołnierz [straty: 97R]
G2 4 200 Szary Wilk 1 fala (200) 15 Rekrut, 185 Żołnierz [straty: 14R]
G2 5 15 Wyborny Łucznik 1 fala (200) 100 Konny [straty: 0]
G2 6 Wielka Berta, 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik, 50 Żołnierz 1 fala (200) 175 Rekrut
2 fala (200) 17 Rekrut, 183 Żołnierz [straty: 192R]
G3 7 85 Rekrut, 65 Łucznik 1 fala (200) 40 Rekrut, 1 Żołnierz, 124 Konny, 35 Kusznik [straty: 40R]
G4 8 40 Ochotnik, 40 Wyborny Łucznik 1 fala (200) 20 Rekrut, 1 Żołnierz, 179 Konny [straty: 20R]
G4 9 20 Ochotnik, 60 Wyborny Łucznik 1 fala (200) 2 Rekrut, 1 Żołnierz, 197 Konny [straty: 2R]
G4 10 Sir Robin, 40 Ochotnik, 40 Wyborny Łucznik 1 fala (200) 140 Rekrut, 60 Żołnierz [straty: 140R]
G5 11 160 Szary Wilk 1 fala (200) 10 Rekrut, 190 Żołnierz [straty: 10R]
G5 12 30 Wyborny Łucznik 1 fala (200) 100 Konny [straty: 0]
G5 13 Sir Robin, 30 Konny, 40 Wyborny Łucznik, 30 Żołnierz 1 fala (200) 140 Rekrut, 60 Żołnierz [straty: 140R]
G5 14 Sir Robin, 50 Wyborny Łucznik, 50 Żołnierz 1 fala (200) 175 Rekrut
2 fala (200) 30 Rekrut, 170 Żołnierz [straty: 205R]
G6 15 65 Rekrut, 85 Łucznik 1 fala (200) 26 Rekrut, 1 Żołnierz, 173 Konny [straty: 25R]
G7 16 60 Ochotnik, 20 Wyborny Łucznik 1 fala (200) 35 Rekrut, 1 Żołnierz, 164 Konny [straty: 34R]
G7 17 40 Ochotnik, 40 Wyborny Łucznik 1 fala (200) 20 Rekrut, 1 Żołnierz, 179 Konny [straty: 20R]
G7 18 Sir Robin, 40 Ochotnik, 40 Konny 1 fala (200) 100 Rekrut, 100 Żołnierz [straty: 100R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.