Okradać Bogatych – Generał 250 z Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 785 Rekrut [-785]
  • 240 Konny
  • 200 Żołnierz
W lesie znajdują się pułapki na które musimy uważać.
Garnizon G1 stawiamy jak najbliżej lewej krawędzi granicy strefy lądowania 1 na wyspie, aby ominąć pułapki.
Na wieże 5 oraz 12 wysyłamy 100 konnych, atakujemy wszystkie wieże po kolei nie ponosząc żadnych strat.
Generał atakując obozy 11 – 14 musi przejść wąskim przesmykiem w górach. Jeśli nie idzie tamtędy, zawracamy go, bo może się natknąć na pułapkę.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 30 Rekrut, 40 Łucznik 1 fala (250) 200 Konny [straty: 0]
G1 2 40 Szary Wilk 1 fala (250) 2 Rekrut, 80 Żołnierz [straty: 2R]
G1 3 Sir Robin, 20 Elitarny Żołnierz, 20 Kusznik, 20 Puszkarz 1 fala (250) 83 Rekrut, 167 Żołnierz [straty: 82R]
G2 4 200 Szary Wilk 1 fala (250) 14 Rekrut, 200 Żołnierz [straty: 14R]
G2 5 15 Wyborny Łucznik 1 fala (250) 100 Konny [straty: 0]
G2 6 Wielka Berta, 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik, 50 Żołnierz 1 fala (250) 140 Rekrut, 110 Żołnierz [straty: 140R]
G3 7 85 Rekrut, 65 Łucznik 1 fala (250) 26 Rekrut, 1 Żołnierz, 223 Konny [straty: 26R]
G4 8 40 Ochotnik, 40 Wyborny Łucznik 1 fala (250) 11 Rekrut, 1 Żołnierz, 238 Konny [straty: 11R]
G4 9 20 Ochotnik, 60 Wyborny Łucznik 1 fala (250) 240 Konny [straty: 0]
G4 10 Sir Robin, 40 Ochotnik, 40 Wyborny Łucznik 1 fala (250) 108 Rekrut, 142 Żołnierz [straty: 108R]
G5 11 160 Szary Wilk 1 fala (250) 10 Rekrut, 200 Żołnierz [straty: 10R]
G5 12 30 Wyborny Łucznik 1 fala (250) 100 Konny [straty: 0]
G5 13 Sir Robin, 30 Konny, 40 Wyborny Łucznik, 30 Żołnierz 1 fala (250) 107 Rekrut, 143 Żołnierz [straty: 107R]
G5 14 Sir Robin, 50 Wyborny Łucznik, 50 Żołnierz 1 fala (250) 140 Rekrut, 110 Żołnierz [straty: 140R]
G6 15 65 Rekrut, 85 Łucznik 1 fala (250) 18 Rekrut, 1 Żołnierz, 231 Konny [straty: 18R]
G7 16 60 Ochotnik, 20 Wyborny Łucznik 1 fala (250) 27 Rekrut, 1 Żołnierz, 222 Konny [straty: 27R]
G7 17 40 Ochotnik, 40 Wyborny Łucznik 1 fala (250) 11 Rekrut, 1 Żołnierz, 238 Konny [straty: 11R]
G7 18 Sir Robin, 40 Ochotnik, 40 Konny 1 fala (250) 85 Rekrut, 165 Żołnierz [straty: 85R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.